prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
"Cajt je za jurfešto"
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Umetnost učenja
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

NEnasilje

O nasilju med otroki govorimo takrat, ko je otrok ali mladostnik dalj časa izpostavljen nasilnemu vedenju s strani sovrstnikov. Pri tem ni mišljeno samo fizično nasilje, ki je najbolj vidno, temveč tudi druge oblike nasilja, ki so morda manj vidne, vendar enako boleče. Tu govorimo o verbalnem nasilju, kot je npr. posmehovanje, psihično nasilje, kot so grožnje in socialno nasilje, kot je izključevanje. Posledice takšnega obnašanja pri otrocih so strah, slabše učenje, izogibanje šoli, negotovost, nizko samospoštovanje, ki vse škodijo otrokovemu osebnostnemu razvoju.

(www.varuh-rs.si › user_upload › word › Prispevki › Alja_Otavnik, pridobljeno 6.9.2019).


NEnasilje je šolski projekti, ki je nastal na pobudo učiteljskega zbora OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol z željo po preprečevanju nasilja med osnovnošolci.
Namen projekta je:

seznaniti otroke o različnih oblikah nasilja;
spodbuditi vse, da o tem spregovorijo;
opolnomočiti otroke in jim pokazati poti, kako se nasilju upreti, kje lahko poiščejo pomoč in kako so lahko aktivno udeleženi pri reševanju problema in jih povezati v empatično skupnost.

Projekt se bo prek različnih aktivnosti izvajal skozi celo šolsko leto. Del zaposlenih na šoli oblikuje koordinacijski tim, ki koordinira potek aktivnosti na šoli, vodja pa se povezuje z zunanjim strokovnjakom in sodelavci, v kolikor bo to potrebno.

Glavni poudarek projekta je vključevanje in povezovanje vseh, od učiteljev, staršev, tehničnega osebja, vodstva in učencev.

V okviru projekta bodo delovali zaščitniki prvošolcev, tematika nenasilja se bo dotikala aktivnosti v tednu otroka, sodelovanje s šolsko knjižnico, sproščanje negativne energije s pomočjo glasbe, pripravile in izvedle se bodo razredne ure s strani svetovalne službe, predavanja za starše z zunanjimi strokovnjaki.

Ob koncu šolskega leta koordinacijski tim z razrednimi skupnostmi izvede evalvacijo projekta na ravni cele šole.

Koordinacijski/evalvacijski tim sestavljajo: Aleksandra Kuntner, Maja Mencigar, Barbara Waldhütter, Metka Caf in Milena Kokol.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 28. 10. 2021, 13:58