prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Umetnost učenja z gledališkimi pristopi

V šolskem letu 2020/21 smo bili vključeni v projekt Umetnost učenja, ki je bil namenjen učiteljem razrednikom in izvajalcem DSP z namenom učenja z gledališkimi pristopi.

Projektni program se bo zaključil oktobra 2021 z aktivno udeležbo na mednarodni konferenci.

Projekt povezuje akademsko, praktično, socialno in čustveno učenje, razvijanje kritičnega in kreativnega mišljenja. Namen je spodbujanje inovativnosti učencev, medsebojnega sodelovanja, okrepiti zaupanje vase in v svoje delo.

Pridobljena znanja bomo sodelujoče v projektu z veseljem prenašali na ostale pedagoške delavce, z delavnicami na pedagoških konferencah in v okviru dnevov dejavnosti, kjer se nam bodo priključile predavateljice iz društva Taka Tuka.

Naša želja je pridobljena znanja iz projekta prenesti na vse strokovne delavce in učence naše šole.

Koordinatorice: Aleksandra Kuntner, Silva Špindler in Alenka Dominik

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 29. 5. 2022, 8:09