prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Jutranje varstvo

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo. Prične se ob 6.20 in traja do 8.20 (v učilnici 1. razreda). Starši pripeljejo učence v šolo in jih oddajo v varstvo. Za njih je organiziran tudi zajtrk ob 7.00, v kolikor to želijo.

torek, 17. 09. 2019, 2:19
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.