prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Ekošola
aktualno šola koledar projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev, parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Oddelčne skupnosti

Učenci posameznih oddelkov sestavljajo oddelčno skupnost in izvolijo svoj odbor. Njihovo delo poteka ob pomoči razrednika, ki je tudi odgovoren za uspešno delo oddelčne skupnosti, za pomoč pri sestavi lastnega programa dela te skupnosti in pri realizaciji tega programa. O vsem delu vodijo dokumentacijo, o sestankih pa zapisnike.

petek, 18. 09. 2020, 18:56
© 2007-2020 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.