prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Šolski okoliš in prostor

Šolski okoliš

Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz registra Geodetske uprave Slovenije: Malna, Spodnji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Jurovski Dol, Zgornje Partinje, Varda in Žitence.

Šolski prostor

Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskem igrišču in dvorišču v času pouka in drugih dejavnosti po letnem delovnem načrtu, kot so: naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi, ekskurzije in šola v naravi.

torek, 17. 09. 2019, 3:35
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.