prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Podaljšano bivanje

V šoli imamo organizirane tri oddelke podaljšanega bivanja (OPB). Podaljšano bivanje traja do 16. ure.

I. oddelek podaljšanega bivanja je namenjen učencem 1. in 2. razreda. Poteka od 11.50 do 16.00.
II. oddelek podaljšanega bivanja je namenjen ucencem 3. razreda. Traja od 11.50 do 14.30. Nato se jim priključijo učenci 4. in 5. razreda.
III. oddelek podaljšanega bivanja je namenjen ucencem 4. in 5. razreda. Traja od 11.50 do 14.30. Ob 14.30 uri se jim pridružijo učenci 3. razreda.

Po 14. 30 uri se vsi učenci priključijo oddelku podaljšanega bivanja prvega razreda.

Učence, ki obiskujejo 1. razred, odpeljejo domov starši oziroma odgovorna oseba, starejša od enajst let. Za ostale učence je organiziran šolski prevoz.

Učenci imajo v OPB naslednje dejavnosti: prehrana, sprostitvena dejavnost (igre, rekreacija, počitek, obisk interesnih dejavnosti), samostojno učenje (možnost opravljanja domačih nalog, navajanje na samostojno učenje, načrtovanje dela) in ustvarjalni prosti čas (izdelujejo zanimive izdelke, pojejo, plešejo, raziskujejo, berejo ...). Starši imajo možnost, da v mesecu septembru vpišejo otroka v OPB, v kolikor ga že niso v mesecu juniju v preteklem šolskem letu.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno pusti otroka iz šole samo s predložitvijo pisnega opravičila staršev. Svetujemo, da otrok, ki obiskuje OPB, prejema v šoli kosilo, lahko pa tudi popoldansko malico.

Prostega zadrževanja v prostorih šole ali okrog šole izven oddelkov podaljšanega bivanja ne dovoljujemo brez nadzora učiteljev. Učenci, ki hodijo domov peš, se po pouku, če nimajo organiziranih dejavnosti, odpravijo domov.

torek, 17. 09. 2019, 2:18
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.