prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Pouk na drugih lokacijah

Pouk na drugi lokaciji – 2. in 3. razred

Učenci 2. in 3. razreda se bodo udeležili šole v naravi v domu CŠOD Burja v Luciji pri Portorožu, in sicer od 6. 5. 2019 do 10. 5. 2019. V tem času bodo opravili plavalni tečaj in naravoslovne dejavnosti. Učence bosta spremljali razredničarki Silva Špindler in Alenka Dominik. Tečaj sofinancira MIZŠ. Predvideni stroški za starše znašajo 125 EUR. Starši plačajo prispevek v treh obrokih (prvi in drugi obrok znaša 40 eur). Prvi obrok se poravna 15. 4. 2019, drugi obrok 15. 5. 2019, tretji pa 15. 6. 2019.

Starši, ki menijo, da ne bodo zmogli plačati stroškov šole v naravi, imajo možnost, da pri šolski svetovalni službi izpolnijo vlogo za subvencioniranje šole v naravi. Vlogi priložijo zahtevana pisna dokazila. Pri višini dodelitve subvencije upoštevamo naslednje kriterije:

prejemanje denarne socialne pomoči,
višino dohodkov na družinskega člana,
višino otroških dodatkov,
brezposelnost staršev,
dolgotrajno bolezen v družini,
dolgotrajnejše socialne probleme in druge specifikacije v družini.

Plavalni tečaj

Tečaj plavanja za prvi razred bomo izvajali pet dni v kopališču Ptuj od 10. 6. do 14. 6. 2019. Tečaj delno sofinancira občina. V plavalni tečaj bodo en dan vključeni tudi otroci vrtca ter učenci od 2. do 5. razreda.

torek, 17. 09. 2019, 2:41
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.