prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Razširjeni program

V šolskem letu 2018/2019 bomo staršem in otrokom ponudili možnost razširjenega programa.

Smučarski tečaj in pouk na drugi lokaciji – 5. razred

V 5. razredu bomo izvajali smučarsko šolo v naravi. Potekala bo po posebnih programih, ki vključujejo aktivno učenje alpskega smučanja, spoznavanja okolja, naravoslovja in etnologije. Učence spremlja Marija Senekovič in učitelj smučanja. Šola v naravi bo potekala predvidoma od 28. 1. do 1. 2. 2019. Odhod bo v ponedeljek zjutraj ob 8. uri, vračanje v Jurovski Dol pa v petek ob 16. uri. Stroški bivanja, prevoza in smučarskih učiteljev znašajo 230 EUR na posameznika. Upamo, da bo Občina Sv. Jurij subvencionirala to šolo v naravi v višini 40 EUR po učencu. 10 eur po učencu bomo pridobili s celoletnim zbiranjem starega papirja, strošek staršev bo tako 180 eur. Stroške plačajo starši v petih obrokih, in sicer prve štiri po 40 eur, petega pa kot poračun. Prvi obrok plačajo 15. 9. 2018, drugega 15. 10.2018, tretjega 15. 11. 2018, četrtega 15. 12. 2018 in petega 30. 1. 2019. V sklopu šole v naravi opravijo učenci en naravoslovni dan, en športni dan in 10 ur športne vzgoje ter 5 ur pouka.

Pouk naravoslovja na drugi lokaciji – 7. razred

Učenci 7. razreda se bodo udeležili naravoslovne šole v naravi, ki bo potekala od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018. Bivali bodo v domu CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu. Stroški bivanja in prevoza znašajo 113 EUR. Starši plačajo stroške v treh obrokih ‒ prvi obrok (40 EUR) do 15. 9. 2016, drugi obrok (40 EUR) plačajo 15. 10. 2018, tretji obrok je poračun, ki se plača do 15. 11. 2018. Spremljevalki sta Jasna Malnar in Laura Fras.

torek, 17. 09. 2019, 3:20
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.