prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Šolska prehrana

V šoli je poskrbljeno za prehrano otrok. Imamo lastno šolsko kuhinjo, v kateri pripravljamo dnevne obroke, skrbimo za raznoliko in zdravo prehrano. Za pripravo obrokov dobavljamo tudi živila iz eko in integrirane proizvodnje. V vse večji meri vključujemo lokalne proizvajalce hrane. Učence navajamo na kulturen in zdrav način prehranjevanja. Svetujemo vam, da ima vaš otrok v šoli vsaj en dneven obrok.

Jedilnik šola - september 2019
Jedilnik vrtec - september 2019
Jedi in alergeni
Analiza o šolski prehrani 2015
Pravilnik o šolski prehrani
Shema šolskega sadja

Pravila šolske prehrane

V mesecu juniju starši izpolnijo prijavo na šolsko prehrano.
V prijavi označijo vse obroke, ki jih bo otrok deležen.
V primeru odsotnosti otroka od pouka morajo starši odjaviti prehrano do 8. ure zjutraj, in sicer na tel. št. 02 729 56 69. Odjava je možna tudi po elektronski pošti: .
V primeru šole v naravi in ekskurzije odjava obrokov s strani staršev ni potrebna.
Hrano, ki pri malici ostaja, razdelimo otrokom v poznejših urah.
Za red pri delitvi hrane skrbi dežurni učitelj.
Pravilnik o šolski prehrani je objavljen tukaj.

Prehrana v prvem razredu

Prvi razred ima organizirano prehrano ločeno od ostalih učencev. Število obrokov določijo starši. Predlog prehrane za učence 1. razreda je naslednji:

zajtrk: ob 7.00 za učence, ki so v jutranjem varstvu; cena: 0,50 EUR,
malica: ob 9.05; cena: 0,80 EUR,
kosilo: ob 12.00; cena: 2 EUR,
popoldanska malica: ob 14.00; cena: 0,50 EUR.

Prehrana v ostalih razredih

Učenci razredne stopnje malicajo po prvi šolski uri: od 9.05 do 9.20.

Predmetna stopnja malica po drugi šolski uri: od 9.55 do 10.10. Cena malice je 0,80 EUR.

Učenci 1. razreda imajo kosilo od 11.55 do 12.15. Učenci 2. in 3. razreda imajo kosilo ob 12.30 uri. Čas za kosilo za ostale razrede je od 12.45 do 13.05. Dnevna cena kosila za učence 2., 3., 4. in 5. razreda je 2 EUR, za učence 6., 7., 8. in 9. razreda pa 2,5 EUR. Starši plačajo malico in kosilo s položnico.

Dnevne obroke prehrane pripravlja kuharica Marija Urbanič. Vodja šolske prehrane je učiteljica Majda Kolarič.

torek, 17. 09. 2019, 3:21
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.