prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Varstvo vozačev

Varstvo vozačev izvajamo od 7.20 do 8.20. Učenci se zbirajo v jedilnici šole. Jutranje varstvo vodijo učitelji. Ob 8.15 učitelji varstva napotijo učence v razrede. Učence prosimo, da se teh navodil držijo, saj potekajo pred 8. uro v razredih že določene dejavnosti in bi zadrževanje na hodnikih motilo pouk.

Popoldansko varstvo vozačev izvajamo za učence od 12.45 do 14.35. Učenci se zberejo v jedilnici ali v vnaprej določeni učilnici.

torek, 17. 09. 2019, 3:38
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.