prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Zdravstveno varstvo

Za zdravstveni razvoj naših učencev skrbi šolski dispanzer v Zdravstvenem domu Lenart. Vsako leto so učenci pregledani in cepljeni po razporedu Zdravstvenega doma Lenart.

Za izobraževanja učencev na naši šoli je na voljo predavateljica Darinka Breznik, medicinska sestra Zdravstvenega doma Lenart. Na dan zdravniških pregledov imajo učenci pouk. Na zdravniške preglede učence vodijo starši. Učitelj po pregledih dobi zdravniško poročilo.

Učencem je na voljo tudi šolska zobna ambulanta v Lenartu. Za delo z učenci pri varovanju zob skrbijo učiteljice in zobna asistentka.

V primeru nezgode pri pouku ali med odmorom:

učencu nudimo prvo pomoč in obvestimo zdravstveno postajo;
obvestimo starše;
določimo učitelja, ki spremlja učenca v ambulanto;
napišemo zapisnik o nezgodi.

torek, 17. 09. 2019, 2:58
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.