prva stran OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
eTwinning Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti vzgojni načrt projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Vzgojni načrt
Vzgojna načela in cilji
Pravila za učitelje
Pravila za učence
Priporočila za starše
Razredna pravila
Pravice in dolžnosti učencev

Vzgojna načela in cilji

Vzgajali bomo v duhu delavnosti in kreativnosti.
Vzpodbujali bomo spoštljive odnose med ljudmi.
Vzgajali bomo v duhu odpravljanja agresivnosti.
Krepili bomo spoštovanje do drugačnih.
Privzgajali bomo odgovornost za svoja dejanja.
Vzpodbujali bomo odgovornost vsakega za razvoj samega sebe in svojo prihodnost.
Vzpodbujali bomo govorništvo in javne nastope.
Dajali bomo možnosti za raziskovalno delo.
Privzgajali bomo zdrav način življenja.
Dajali bomo poudarek na "duševno lepoto" in na osebno urejenost.
Učitelji bomo vnašali omenjena načela v pouk.
O omenjenih temah bodo razredniki pripravili delavnice na razrednih urah.
Starši se bodo doma z otroki pogovarjali o teh temah in privzgajali te vrednote.
Starši in učitelji se bodo na roditeljskih sestankih posvetovali o vzgojnih dejavnostih.
Starši in učitelji se bodo družili z učenci na neformalnih srečanjih (družinski izleti, družinski sprehodi, športna srečanja, preživljanje prostega časa ...).
Strokovni delavci bodo s predavanji, delavnicami, literaturo svetovali staršem pri vzgoji.

petek, 30. 01. 2015, 3:34
© 2007-2015 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.