prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Shema šolskega sadja Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Mreža gozdnih vrtcev in šol

Mreža goznih vrtcev in šol

Otrok se največ nauči iz svojih lastnih izkušenj. Učenje izven učilnice prinaša veliko tovrstnih izkušenj.

Gozd je praktično del šolskega okoliša, nahaja se v neposredni bližini šole. Učenci imajo tako možnost sobivanja z gozdom skozi celotno šolanje, gozd spoznavajo v različnih letnih časih. V gozdu se veliko časa preživi tudi v času podaljšanega bivanja. Gozdna senca je še posebej iskana v poletnih mesecih. Takrat se veliko ur pouka na prvi triadi izvaja v gozdu. Učitelji si želimo, da bi nam uspelo postaviti tudi pravo gozdno zunanjo učilnico, ki bi služila za pouk na prostem. Gozdne sence velikokrat izkoristimo tudi za opazovalni sprehod.

V gozdu najdeš veliko didaktičnega materiala, ki omogoča medpredmetno povezovalno učenje. S tem pa se krepi učenčeva kreativnost in ustvarjalnost. Ideje za pouk prostem se porajajo sproti, veliko jih pride tudi od učencev.

Z vključitvijo v mrežo gozdnih šol si želimo poglobiti naše znanje o pristopih za poučevanje na prostem. Nadgraditi naše ideje, dobiti nove smernice s strani vaših strokovnjakov in vse to prenesti v dobro šolsko prakso, v dobro učencev celotne šole.

Koordinatorica: Barbara Breznik

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 9. 2022, 16:56