prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

NEnasilje

NEnasilje je šolski projekti, ki je nastal na pobudo učiteljskega zbora OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Osnovna želja učiteljev je preprečevanje vseh oblik nasilja med osnovnošolci.

Namen projekta je:

seznaniti otroke o različnih oblikah nasilja;
spodbuditi vse, da o tem spregovorijo;
opolnomočiti otroke in jim pokazati poti, kako se nasilju upreti, kje lahko poiščejo pomoč in kako so lahko aktivno udeleženi pri reševanju problema in jih povezati v empatično skupnost.

Z različnimi aktivnostmi se bo projekt izvajal vso šolsko leto.

Za koordinacijo poteka aktivnosti na šoli bo poskrbel tim sestavljen iz spodaj navedenih učiteljev. Vodja tima pa se bo po potrebi povezoval tudi z zunanjimi strokovnjaki in sodelavci.

Glavni poudarek projekta je vključevanje in povezovanje vseh, ki oblikujejo utrip dela na šoli. Tako se bodo v projekt vključevali vsi zaposleni učitelji, starši, tehnično osebje, vodstvo šole in učenci.

V okviru projekta bodo delovali zaščitniki prvošolcev. Tematika nenasilja se bo dotikala aktivnosti, ki bodo potekale v tednu otroka. Potekalo bo sodelovanje s šolsko knjižnico, sproščanje negativne energije s pomočjo glasbe, pripravile in izvedle se bodo razredne ure s strani svetovalne službe. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pa bodo potekala tudi predavanja za starše.

Ob koncu šolskega leta bo koordinacijski tim z razrednimi skupnostmi izvedel evalvacijo projekta na ravni cele šole.

Koordinacijski/evalvacijski tim sestavljajo: Aleksandra Kuntner, Maja Mencigar, Barbara Waldhütter, Metka Caf, Milena Kokol in Katja Malajner.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 29. 5. 2022, 7:09