prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Predmetnik osnovne šole

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina
6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika
4 4 5 5 4 4 4 4 4
Prvi tuji jezik
/ 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost
2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost
2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba
/ / / 2 3 / / / /
Geografija
/ / / / / 1 2 1.5 2
Zgodovina
/ / / / / 1 2 2 2
Domovinska in državljanska
kultura in etika
/ / / / / / 1 1 /
Spoznavanje okolja
3 3 3 / / / / / /
Fizika
/ / / / / / / 2 2
Kemija
/ / / / / / / 2 2
Biologija
/ / / / / / / 1,5 2
Naravoslovje
/ / / / / 2 3 / /
Naravoslovje in tehnika
/ / / 3 3 / / / /
Tehnika in tehnologija
/ / / / / 2 1 1 /
Gospodinjstvo
/ / / / 1 1,5 / / /
Šport
3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1
/ / / / / / 1 1 1
Izbirni predmet 2
/ / / / / / 1 1 1
Izbirni predmet 3
/ / / / / / 1 1 1
Neobvezni izbirni predmeti
(1.-6. razred)
2 / / 1/2 1/2 1/2 / / /
Neobvezni izbirni predmeti
(7.-9. razred)
/ / / / / / 2 2 2
Oddelčna skupnost
/ / / 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kulturni dnevi
4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni
Tehniški dnevi
3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni
Športni dnevi
5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni
Dodatni, dopolnilni pouk
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Individualna in skupinska
pomoč učencem
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kolesarski izpit
/ / / / 0,5 / / / /

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:03