prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Novice

Šolske novice
Vrtčevske novice
Knjižnične novice
Športne novice

Novice

11. 10. 2021, 20:07
Dani Sajtl
1 od 30
2. tehniški dan – Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

V petek, 8. 10. 2021, smo izvedli 2. tehniški dan, ki smo ga izvedli v okviru projekta Čista zelena dolina – pisana kulturna dediščina. Z omenjenim projektom je bila Občina Sv. Jurij v Slov. goricah skupaj s partnerji JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Društvom kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah in nosilko dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Biserko Kramberger, uspešna na javnem pozivu LAS Ovtar Slovenskih goric za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja.

Nosilka dopolnilne dejavnosti, Biserka Kramberger, je otrokom prvega in drugega razreda predstavila delo vrtnarja. Otroci so sadike zelišč in jagodičevja posadili v korita, saj je deževno vreme žal onemogočilo zasaditev zelišč in jagodičevja na zunaj pripravljene gredice, ki predstavljajo našo učilnico na prostem ob novo urejenem prostoru za odlaganje smeti.

Članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah pa so otrokom tretjega, četrtega in petega razreda na izvedenih delavnicah predstavile pripravo jedi, ki so jih gospodinje kuhale v preteklosti. Pod vodstvom spretnih rok domačih gospodinj in ob razlagi, kako so gospodinje na pretežno na kmetijah pripravljale hrano, so otroci kuhali gobovo juho in ajdove žgance ter izdelovali flancate in močnik. Pripravljene jedi so razstavili v starih posodah, tako da je otrokom bil še dodatno približan pridih preteklosti.

Tehniški dan je potekal tudi za učence od 6. do 9. razreda. Šestošolci so uvodoma spoznali vlogo Pokrajinskega arhiva Maribor pri ohranjanju kulturne dediščine našega kraja. Arhivistka Mojca Horvat je učencem predstavila stare dokumente, listine, stare razglednice in fotografije o domačem kraju. Učenci so ob pogovoru in posnetku spoznali, kako je treba varovati dediščino kraja in okolice. Na primeru Kaplove domačije so spoznali, kako lahko ohranimo staro domačijo in jo spremenimo v eko turistično destinacijo. Šestošolci so bili zelo ustvarjalni v delavnicah, saj so izdelovali pečatnike iz mavca, oblikovali model cerkve sv. Jurija in maketo trga v Jurovskem Dolu. Slikali so najpomembnejše domačije, spomenike in stavbe v občini Sv. Jurij. 

V 7. razredu so med drugim spoznali tudi šege in navade domačega kraja, ob žetvi, ličkanju koruze, trgatvi ter se seznanili z domačimi obrtmi, kot so pletarstvo, kovaštvo in suhorobarstvo. Sedmošolce je posebej navdušila ga. Marica Fanedl, ki je popestrila tehniški dan z ustnimi pričevanji o svoji amaterski igralski poti, o njeni vlogi v dramski igrah Miklova zala, Matiček se ženi in Črni križ pri Hrastovcu. Prav tako je z navdušenjem govorila o prireditvah, kjer je zastopala gospodinjo Zefiko. In ker je ga. Marica Fanedl znana tudi kot zelo uspešna gospodinja, je učencem zaupala pripravo slovenjegoriške gibanice in peke domačega kruha. Plesno kreativni dopoldan so v kulturnem domu doživeli osmošolci. S pomočjo g. Mirka Breznika in učiteljice Barbare Waldhutter so spoznali folklorno dejavnost v Jurovskem Dolu. Navdušeni so bili nad plesno ustvarjalnimi delavnicami. V 9. razredu so učenci s pomočjo ljubiteljskega raziskovalca Sandija Purgaja spoznali zgodovinske vire domačega kraja in se seznanili s tematiko Jurovčani v 1. svetovni vojni. Svojo ustvarjalno žilico so pokazali v igri vlog z naslovom Jurovčan na fronti. Iz pod njihovih peres so nastali zanimivi zgodovinski eseji o življenju v zaledju fronte ter zapisi z naslovom Pisma materi. Izdelali so tudi maketo bojišča v 1. svetovni vojni. Devetošolce je obiskala tudi ga. Darinka Potočnik, ki je na pristen način pripovedovala o njenem otroštvu, šolskih letih in o življenju v času Jugoslavije. 

Osnovni cilj tehniškega dne je bil dosežen, saj so se učenci naučili, da je treba varovati dediščino naših prednamcev, naših babic in dedkov. In še zaključna misel: "Hvaležni jim bodo tudi prihodnji rodovi".

Zapis pripravili: Vesna Breznik in Milena Kokol

YouTube video Posnetek folklorne dejavnosti, 8. razred

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 18. 8. 2022, 16:46