prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Šolska shema Evropske unije Naša mala knjižnica Odprta knjiga Turizmu pomaga lastna glava eduroam
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati Sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Zobni alarm
Pasavček
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Varno in spodbudno okolje
Kulturna šola
Projekti EKSRP
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Mentorica: Majda Kolarič

Slika JPG Eko certifikat
Slika JPG Prizanje za najlepši vrt - 3. mesto
Slika JPG Zahvala za sodelovanje v skupni akciji zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov

Ekošolski list

Adobe Acrobat dokument Ekošolski list, št. 3 (26. 11. 2022)
Adobe Acrobat dokument Ekošolski list, št. 1 (21. 9. 2022)
Adobe Acrobat dokument Ekošolski list, št. 3 (24. 11. 2021)

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 6. 6. 2023, 10:52 | Izjava o dostopnosti