prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Vrtec

Vrtčevske novice
Adobe Acrobat dokument Protokol ravnanj - vrtec
Adobe Acrobat dokument Protokol zračenja
Adobe Acrobat dokument Jedilnik vrtec - januar 2022
Adobe Acrobat dokument Jedi in alergeni
Adobe Acrobat dokument Publikacija vrtca 2021/2022
Adobe Acrobat dokument LDN vrtca 2021/2022
Microsoft Word dokument Vloga za vpis v vrtec 2021/22
Adobe Acrobat dokument Pravilnik o kriterijih za vpis
Hišni red vrtca
Adobe Acrobat dokument Izjava o izpisu otroka iz vrtca
Adobe Acrobat dokument Rezervacija - poletne počitnice

Vrtčevske novice

skupina: šolsko leto:

sreda, 19. 01. 2022, 18:22
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Obvestilo za starše predšolskih otrok – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19

Spoštovani starši.

Vlada RS je 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Uradni list RD, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022), ki je v veljavi od 19. 1. 2022. V skladu s spremenjenim Odlokom smo posodobili Protokol ravnanj v Vrtcu pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol za preprečevanje širjenja SARS Cov-2. 

Predšolski otroci tako po spremenjenem Odloku ob posamezni potrjeni okužbi s SARS Cov-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v vrtcu. Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven vrtca, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki, ki so bili v veljavi do sedaj. 

V primeru potrjene okužbe v oddelku se priporoča samotestiranje otroka na domu za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.

Vsakodnevno samotestiranje otrok se predlaga tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti deloval zaposleni s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z otroki več kot 15 minut.

V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku vas bomo obvestili o novem obdobju priporočenega samotestiranja na domu; v primeru, da pa je v oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % predšolskih otrocih znotraj 14 dni, pa se v karanteno napoti celoten oddelek.

Prosim vas, da v primeru, da čakate na domu starši ali drugi družinski člani na potrditev okužbe s PCR testom, da v tem času otrok ostane doma.

Inšpektorat RS za šolstvo nas je danes tudi opozoril, da se v zadnjem času povečuje

število primerov, ko starši vstopajo v vrtec brez nošenja zaščitnih mask. Ta obveznost še vedno velja, zato prosimo, da dosledno upoštevate ta ukrep - nošenje zaščitnih mask ob zadrževanju v prostorih vrtca oziroma pri gibanju na zunanjih površinah, če ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m.

Hvala za razumevanje.

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

Adobe Acrobat dokument Protokol ravnanj - vrtec
četrtek, 06. 01. 2022, 19:46
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Obvestilo staršem predšolskih otrok

Spoštovani starši predšolskih otrok.

Okužbe s koronavirusom so ponovno v porastu. V naš vrtec starši lahko vstopate ob predaji in prevzemu otroka. Pri tem vas prosimo, da dosledno upoštevate vse ukrepe: razkuževanje rok, upoštevanje varnostne razdalje, nošnja zaščitne maske je obvezna. Prav tako vas prosimo, da se pri predaji in prevzemu otroka v prostorih vrtca ne zadržujete predolgo. Opozorila bi vas tudi na izvajanje popoldanskih aktivnosti, katerih se otroci udeležujejo v telovadnici – prehod v vrtec skozi šolo je prepovedan. Prosim, da otroka počakate pred telovadnico.

V vrtcu se trudimo vsem otrokom zagotoviti varno, zdravo in spodbudno okolje. Vendar mora biti trud obojestranski. Samo ob dejstvu, da v vrtec sodijo zdravi otroci in zaposleni, da se vsi skupaj trudimo in upoštevamo vse ukrepe, bomo omejevali možnosti širjenja okužb.

Hvala za razumevanje in vse dobro.

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

sreda, 15. 12. 2021, 7:21
objavil Dani Sajtl

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022 v vrtcu

Ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16.novembra, smo se tudi v vrtcu pri OŠ Jožeta Hudalesa pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti med ljudmi.

V Izobraževalnem centru Eksena so nas povabili k sodelovanju v njihovem edinstvenem nepridobitnem človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Sodelovali smo lahko tako, da smo vzgojiteljice v našem vrtcu v tednu mednarodnega dneva strpnosti z otroki izvajale izobraževalno-ustvarjalno delavnico.

Tema letošnjega projekta je: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.

Vzgojiteljice smo otrokom želele približat pomen mednarodnega dneva strpnosti. Mednarodni dan je poseben dan, ko ljudje po celem svetu nečemu namenijo še dodatno pozornost in se o tem pogovarjajo. Zato smo v vrtcu svojo pozornost namenili strpnosti. Tako smo strpnosti, prijateljstvu in sodelovanju skupaj dali mesto, ki jim pripada. Strpnost zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in je pogoj za to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji.

V skupini Zvezdice je vzgojiteljica otrokom prebrala pravljico Grdi raček Hansa Christiana Andersena, ki govori o prijateljstvu, strpnosti in spoštovanju. Pri tem otroke opozori, da so ob poslušanju v zgodbi pozorni na to, kako druge živali ravnajo z račkom. Otroci so nato likovno ustvarjali. Narisali so nestrpno ravnanje drugih do Grdega račka – tako kot oni ne bi ravnali z Grdim račkom, ali pa so narisali spoštljiv odnos do Grdega račka, tako kot bi oni želeli, da bi ravnali z Grdim račkom.

V skupini Sončki so se seznanili s pravljico Pekarna Mišmaš avtorice Svetlane Makarovič, ki govori o prijateljstvu, strpnosti in spoštovanju. Otroci so ob poslušanju v zgodbi pozorni na to, kako vaščani ravnajo s pekom Mišmašem. Po obravnavi pravljice otroci likovno izrazijo ravnanje drugih do peka Mišmaša oz. spoštljiv odnos do peka Mišmaša, tako kot bi oni želeli, da bi ravnali z Mišmašem. Ko so otroci zaključili ustvarjanje, smo likovne izdelke razstavili, si razstavo skupaj ogledali in vsak otrok je lahko predstavil svoj likovni izdelek. Po končanem ogledu razstave, smo sedli v krog strpnosti in prijateljstva in se pogovarjali o tem, kaj so novega spoznali, kako si želijo, da bi drugi ravnali z njimi.

Majda Pak

torek, 30. 11. 2021, 13:26
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Obvestilo za starše predšolskih otrok

Spoštovani.

Zaradi povečanega števila okužb v populaciji predšolskih otrok je Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19 dne 22. 11. 2021 Vladi predlagala, da se v vrtcih ponovno uvede »sistem mehurčkov«. Žal se iz organizacijskih razlogov ne moremo izogniti združevanju oddelkov na začetku in koncu poslovnega časa, kar se zavedajo tudi na MIZŠ in so »sistem mehurčkov« podali kot priporočilo z okrožnico št.  6030-2/2021/26 z dne 26. 11. 2021 z navodilom, da se v tem primeru poskrbi za sledljivost, kateri otroci so bili skupaj na posamezen dan; dejavnosti pa se organizirajo po kotičkih oziroma v manjših skupinah.

Na podlagi priporočil vas obveščamo, da so v našem vrtcu organizirani mehurčki po posameznih oddelkih v času od 7.00 do 15.15. Pred tem časom (od 5.30 do 7.00) in po tem času (od 15.15 do 16.15) so otroci združeni iz vseh oddelkov v eno skupino, kjer pa dosledno upoštevamo vsa priporočila (organizacija dela po kotičkih, vodenje evidence otrok, upoštevanje vseh higienskih ukrepov …).

V kolikor ne želite, da se vaš otrok združuje v jutranji ali popoldanski skupini, vas prosimo, da otroka pripeljete v vrtec znotraj obratovanja njegovega matičnega oddelka.

Hkrati pa se na vas ponovno obračamo s prošnjo, da tudi sami upoštevate vsa higienska priporočila, zlasti pa osnovno navodilo, da v vrtec sodi samo zdrav otrok.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

sreda, 17. 11. 2021, 9:33
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Obvestilo za starše predšolskih otrok

Spoštovani.

V skladu z navodili MIZŠ (okrožnica št. 6030-2/2021/25 z dne 12. 11. 2021 smo posodobili Protokol ravnanj v Vrtcu pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, katerega vam prilagamo k temu obvestilu. Prav tako smo v skladu z navodili MIZŠ dopolnili naš Hišni red Vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol v točki IX – Režim delovanja vrtca in izvajanje higiensko-varnostnih ukrepov v času nalezljivih bolezni. 

V skladu s to točko je tako Hišni red Vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol dopolnjen s 3 prilogami:

  • Priloga A: Smernice NIJZ za vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi.
  • Priloga B: Protokol ravnanj v Vrtcu pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol za preprečevanje širjenja SARS CoV-2.
  • Priloga C: Protokol zračenja in prezračevanja prostorov šole in vrtca zaradi covid-19.

Posebej bi vas radi opozorili na prilogo A, v kateri so smernice NIJZ, ki vključujejo navodila za vključitev otroka v vrtec/šolo po preboleli nalezljivi bolezni in so zajete smernice za vse otroške nalezljive bolezni. Prosili bi vas, da se smernice upoštevajo, saj s tem preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni med otroci.

Lep pozdrav,

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

Adobe Acrobat dokument Hišni red vrtca
Adobe Acrobat dokument Smernice NIJZ za vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi
Adobe Acrobat dokument Protokol ravnanj - vrtec
Adobe Acrobat dokument Protokol zračenja in prezračevanja
sreda, 06. 10. 2021, 8:56
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Sprememba delovnega časa Vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je od 1. 10. 2021 spremenjen delovni čas Vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, in sicer je vrtec odprt od 5.30 do 16.15.           

Po Hišnem redu vrtca kakor tudi po priporočilih Kurikuluma za vrtce je priporočljivo, da otrok dnevno v vrtcu preživi največ 9 ur.

Hkrati pa bi vas želeli opozoriti, da je potrebno otroka v vrtec pripeljati najkasneje do 8.00 ure zjutraj. Kasnejši prihod otroka v vrtec pri njem povzroča nelagodje, saj zamudi pomemben čas v vrtcu (priprava na zajtrk, sam zajtrk ter usmerjene dejavnosti). Če pa je otrok zbolel, pa vas prosimo, da do 8.00 ure zjutraj sporočite odsotnost otroka vzgojiteljici.

Hvala za razumevanje.

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica

petek, 03. 09. 2021, 10:37
objavila Vesna Breznik

Lunice
Oblački
Snežinke
Zvezdice
Sončki
Obvestilo za starše predšolskih otrok

Spoštovani.

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morate starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da vam o tem izda odločbo. 

Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ, ki jo uporabljamo vzgojno-izobraževalni zavodi.

Lep pozdrav,

Vesna Breznik, prof.
ravnateljica


© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | petek, 28. 01. 2022, 20:54