prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Osnovni podatki

Naslov šole Javni vzgojno-izobraževalni zavod in vzgojno-varstveni zavod
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol
Jurovski Dol 13
2223 Jurovski Dol
Ustanovitelj šole občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
E-pošta
Spletna stran www.os-jd.si
Davčna številka 40918807
(nismo zavezanci za DDV)
Matična številka 5090105000
Številka TRR 01100-6000036980

Telefonske številke, e-naslovi

Tajništvo 02 729 56 62,
Faks 02 729 56 66
Ravnateljica 02 729 56 60,
Računovodstvo 02 729 56 69,
Zbornica 02 729 56 64
Pedagoginja 02 729 56 65,
Knjižnica 02 729 56 63,
Računalnikar 02 729 56 68,
Kuhinja 02 729 56 67,
Vrtec 02 729 56 70,

Zemljevid


torek, 17. 09. 2019, 3:09
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.