prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Ekošola
aktualno šola koledar projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev, parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Osnovni podatki

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol deluje kot popolna osnovna šola. Pouk poteka samo v dopoldanskem času. Delo poteka v lepo urejenih in sodobno opremljenih učilnicah.

Naslov šole OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
Jurovski Dol 13
2223 Jurovski Dol
Ustanovitelj šole občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
E-pošta
Spletna stran www.os-jd.si
Davčna številka 40918807
(nismo zavezanci za DDV)
Matična številka 5090105000
Številka TRR 01100-6000036980

Telefonske številke, e-naslovi

Tajništvo 02 729 56 62,
Faks 02 729 56 66
Ravnateljica 02 729 56 60,
Računovodstvo 02 729 56 69,
Zbornica 02 729 56 64
Svetovalna služba 02 729 56 65,
Knjižnica 02 729 56 63,
Računalnikar 02 729 56 68,
Kuhinja 02 729 56 67,
Vrtec 02 729 56 70,

Zemljevid


ponedeljek, 26. 10. 2020, 5:46
© 2007-2020 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.