prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Ekošola
aktualno šola koledar projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev, parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Varnostni načrt

Prometno-varnostna problematika je sestavni del celotnega načrtnega dela učiteljev. V začetku šolskega leta razredniki predelajo skupaj z učenci varne poti v šolo ter spremljajo prometno varnost skozi vse leto. Delavci Policijske postaje Lenart v mesecu septembru nadzirajo prihod učencev v šolo in promet ob šoli, pripravijo predavanje za učence in starše 1. razreda in ob tednu varnosti v prometu s primerno akcijo osveščajo učence glede previdnosti in varstva v prometu. Vse aktivnosti od 1. do 5. razreda v zvezi s preventivo in vzgojo v prometu vodijo učiteljice, ki poučujejo v teh razredih.

Učence v skladu z učnimi načrti posameznih predmetov, programov dela oddelčnih skupnosti in prometnega ter kolesarskega krožka usposabljamo za kar se da največje poznavanje prometno-varnostnih predpisov, spretnosti vožnje s kolesi in prometne kulture na prometnih površinah. Učenci 5. razreda opravljajo izpit za kolo.

Učiteljica Marija Senekovič vsako leto pripravi Varnostni načrt šolskega okoliša, ki je posredovan tudi na Policijsko postajo Lenart.

petek, 18. 09. 2020, 19:21
© 2007-2020 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.