prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu jih učenci izberejo po svojih interesih in željah. Izbrani predmeti so obvezni del njihovega urnika za tekoče šolsko leto. V tem šolskem letu bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

Predmet Učitelj in število skupin
Multimedija Jasna Malnar, 1
Računalniška omrežja Jasna Malnar, 1
Šport za sprostitev Luka Sambolec, 2
Izbrani šport Luka Sambolec, 1
Šport za zdravje Luka Sambolec, 1
Obdelava gradiv: les Karmen Polič, 1
Sodobna priprava hrane Majda Kolarič, 1
Načini prehranjevanja Majda Kolarič, 1
Elektrotehnika Karmen Polič, 1
Ansambelska igra Metka Caf, 1

Učenci imajo možnost obiskovati dve ali tri ure izbirnih predmetov.

Neobvezni izbirni predmeti

Predmet Učitelj, razred in število skupin
Angleščina Lavra Bukšek Kreft, 1. r., 1
Šport Luka Sambolec, 4. r., 5. r. in 6. r., 2
Glasba Metka Caf, 4. r., 5. r. in 6. r., 1
Nemščina Irena Kocbek, 7. r., 8. r. in 9. r., 1

torek, 17. 09. 2019, 3:34
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.