prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Množične dejavnosti - tekmovanja, natečaji

Prežihova bralna značka - sodelujejo lahko učenci od 1. do 9. razreda. Mentorica je Barbara Waldhütter.
Angleška bralna značka – sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorica je Irena Kocbek.
Nemška bralna značka - mentorica Irena Kocbek.
Tekmovanje iz angleškega jezika - sodelujejo učenci 9. razreda, vodja tekmovanja je mag. Aleksandra Žnuderl.
Logika - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Mihaela Sušec Vučko.
Logična pošast (naloge iz zabavne logike) – sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Mihaela Sušec Vučko.
Matematični kenguru in tekmovanje za Vegovo priznanje - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Antonija Širec.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Mateja Nudl.
Mehurčki – tekmovanje iz slovenskega jezika – sodelujejo učenci od 1. do 3. razreda, vodje so razredničarke.
Tekmovanje za Stefanovo priznanje (tekmovanje iz fizike) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanja je Antonija Širec.
Športna tekmovanja v različnih disciplinah – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Luka Sambolec.
Tekmovanje iz kemije (Preglovo priznanja), biologije (Proteusovo priznanje) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanj je Majda Kolarič.
Tekmovanje iz geografije in zgodovine – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Milena Kokol. Mentorici se v delu tekmovanja na terenu pridruži spremljevalec.
Tekmovanje iz Vesele šole – sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Majda Kolarič.
Otroška varnostna olimpiada – učenci 4. razreda se udeležijo otroške varnostne olimpijade pod mentorstvom Lavre Bukšek Kreft.
Tekmovanje iz razvedrilne matematike - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, tekmovanje vodi Mihaela Sušec Vučko.
Tekmovanje Bober – sodelujejo učenci od 2. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Mihaela Sušec Vučko.
Tekmovanje KTO – lego – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Karmen Polič
Eko kviz – sodelujejo učenci od 6. do 8. razreda. Vodja tekmovanja je Majda Kolarič
Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava – sodelujejo učenci, ki so vključeni v omenjeno interesno dejavnost. Vodja tekmovanja je Milena Kokol
Sodelovanje na različnih natečajih (literarnih, likovnih ...) - Vsi učenci čez vso leto na različnih področjih sodelujejo na številnih natečajih v okviru izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 28. 6. 2022, 5:43