prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Nacionalni preizkusi znanja

Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) so NPZ-ji obvezni. Izvajajo se iz slovenščine, matematike in angleščine.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (9. razred) se izvajajo NPZ-ji obvezno za vse učence iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta (letos je likovna umetnost). Na dan NPZ-jev se v 6. in 9. razredu pouk ne izvaja po urniku. NPZ-ji se izvajajo za 6. in 9. razred.

Redni rok

Slovenščina: 7. maj 2019 - 6. in 9. razred
Matematika: 9. maj 2019 - 6. in 9. razred
Likovna umetnost: 13. maj 2019 - 9. razred
Angleščina: 13. maj 2019 - 6. razred

Seznanitev devetošolcev in staršev z dosežki – vpogled v ovrednotene naloge – od 3. 6. do 5. 6. 2019.
Seznanitev šestošolcev in staršev z dosežki – vpogled v ovrednotene naloge – od 6. do 7. 6. 2019.

torek, 17. 09. 2019, 3:29
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.