prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Dejavnosti ob pouku in interdisciplinarne ekskurzije

Športne dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športnovzgojnega kartona,
sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
priložnostne športne aktivnosti,
plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika,
tečaji plavanja,
športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.

Kulturne dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

program knjižnične vzgoje, ki jo bo vodila knjižničarka za učence 1.-9. razreda ob sodelovanju z razredniki,
delo z učenci, ki se bodo odločili za pridobitev cicibanove, bronaste, srebrne in zlate bralne značke,
programi kulturnih dni po programih posameznih razredov,
aktivnosti ob tednu otroka, ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2.), ob materinskem dnevu, ob svetovnem dnevu knjige in drugih pomembnih državnih praznikih v okviru pripravljenih spominskih ur,
sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah,
obisk gledališča.

Naravoslovne dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

dnevi dejavnosti in interesne dejavnosti,
izbirni predmeti,
aktivnosti v okviru eko šole,

Tehniške dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

dnevi dejavnosti,
obvezni in neobvezni izbirni predmeti,
interesne dejavnosti.

Stroški delavnic, ogledov s prevozi bodo obračunani pri položnicah za prehrano, in sicer načrtujemo stroške pri izvedbi naslednjih dejavnosti:

kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda– gledališka predstava (stroški prevoza in vstopnine)
naravoslovni dan tehniški dan za učence od 1. do 9. razreda – zaključne ekskurzije (stroški prevoza in ogledov)
naravoslovni dan za učence od 1. do 9. razreda – Od lanu do platna (stroški delavnice) oz. ogled Botaničnega vrtca Pivola ter ogled hidroelektrarne Fala (stroški prevoza in vstopnina)
tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda – Igriva arhitektura (stroški delavnic) ter tehniški dan za učence od 6. do 8. razreda – delavnice na Srednji gostinski šoli Maribor (stroški prevoza)
športni dan – zimski športi (stroški prevoza in karte)
športni dan – plavanje (stroški prevoza in vstopnice na bazen)

V primeru slabih epidemioloških razmer se bodo dnevi dejavnosti s prilagojeno vsebino izvedli v šoli.

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 9. 2023, 11:13 | Izjava o dostopnosti