prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Šolski sklad

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada (pdf, 91 kB)
Dopolnitev sklepa o ustanovitvi in pravilnika šolskega sklada (pdf, 302 kB)

Na Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol že šestnajsto leto deluje šolski sklad. Vanj so vključeni trije predstavniki staršev (Mateja Konrad, Lilijana Špindler in Uroš Brumen) in štirje predstavniki šole (Alenka Dominik – predsednica sklada, Ana Šuster Kraner, Irena Kocbek in Stanislav Senekovič). Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki je tudi osnova za porabo sredstev. Sredstva se v šolski sklad zbirajo iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

V lanskem šolskem letu 2017/2018 smo zbrana sredstva uporabili za:

novoletna obdaritev otrok,
didaktični pripomoček – interaktivna miza za učence s posebnimi potrebami in druge otroke,
barve za didaktične igre na asfaltu v okolici šole,
knjižne nagrade ob zaključku šolskega leta,
prevoz na športna tekmovanja,
sofinanciranje šolskega glasila in nadstandardnih dejavnosti za učence.

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali v šolski sklad, se upravni odbor šolskega sklada iskreno zahvaljuje za uresničitev našega programa.

V letošnjem letu, 2018/2019, bi radi uresničili naslednje želje, v kolikor bomo zbrali dovolj denarja:

novoletna obdaritev otrok,
izdelava talnih nalepk za razgibavanje na hodniku 1. triade,
zavarovanje z mrežo zunanjega objekta na ploščadi izhoda iz 1. razreda,
knjižne nagrade ob zaključku šolskega leta,
prevoz na športna tekmovanja.

Za denarne prispevke in prispevke v materialni obliki se upravni odbor šolskega sklada že v naprej najlepše zahvaljuje staršem in donatorjem.

torek, 17. 09. 2019, 2:19
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.