prva stran OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Nadstandardni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Šolski sklad

Šolski sklad je bil na šoli ustanovljen v šolskem letu 2005/2006. Vodi ga upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole. Predsednik upravnega odbora je predstavnik staršev. Ob ustanovitvi so bila sprejeta Pravila šolskega sklada. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranju dejavnosti in potreb, ki niso v okviru rednega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev in donacij. V preteklih letih smo iz sredstev sklada nabavili več pripomočkov za nadstandardne dejavnosti šole, pripomočke, potrebne za kvalitetnejše izvajanje pouka ter sofinancirali dejavnosti učencev v okviru razširjenega programa. Ob zaključku koledarskega in šolskega leta so podana finančna poročila o dejavnosti sklada. Želja in načrtov je veliko, zato vljudno vabimo starše, sponzorje in donatorje k sodelovanju.

Za denarne prispevke in prispevke v materialni obliki se upravni odbor šolskega sklada že v naprej najlepše zahvaljuje staršem in donatorjem.

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada (pdf, 91 kB)
Dopolnitev sklepa o ustanovitvi in pravilnika šolskega sklada (pdf, 302 kB)

Šolski sklad 2016/17

V šolskem letu 2016/2017 Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo Nada Ornik (predsednica), Mateja Konrad in Lilijana Špindler s strani staršev, Alenka Dominik, Ana Šuster Kraner, Aleksandra Žnuderl in Stanislav Senekovič s strani šole.

V preteklem šolskem letu smo največ sredstev namenili za pripomoček, potreben za kvalitetnejše izvajanje pouka (klavinova), obdarili smo otroke za novo leto, sofinancirali ogled predstave v gledališču in podelili knjižne nagrade devetošolcem in drugim učencem ob zaključku šolskega leta.

Za izvedbo tega programa se najlepše zahvaljujemo staršem in drugim donatorjem, ki so kakorkoli prispevali v šolski sklad.

V prihajajočem šolskem letu 2016/2017 bi nadstandard za naše otroke ponovno želeli obogatiti. Tako bi radi uresničili nekatere izmed naslednjih želja, v kolikor bomo zbrali dovolj denarja:

novoletna obdaritev otrok,
didaktični pripomočki za pouk rednih in dodatnih ur v 1. triadi (LEGO kocke),
sofinanciranje gledališča,
knjižne nagrade ob zaključku šolskega leta,
prevoz na športna tekmovanja,
sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti za učence, šolska glasila.

V nadaljevanju najdete pristopno izjavo za starše in vse donatorje, ki bi še želeli prispevati v šolski sklad OŠ J. Hudalesa.

Pristopna izjava za starše otrok OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol (pdf, 228 kB)
Pristopna izjava za zunanje donatorje (pdf, 331 kB)

četrtek, 21. 09. 2017, 3:23
© 2007-2017 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.