prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Ekošola
aktualno šola koledar projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev, parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolski prevozi

Prihodi in odhodi učencev

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi. Ostali koristijo brezplačen avtobusni prevoz. Učenci vstopajo in izstopajo iz avtobusa na parkirišču za šolo. Za učence vozače je organizirano varstvo, in sicer zjutraj od 7.00 ure do pričetka pouka v jedilnici šole ter po zaključenem pouku od 13.00 do 14.30 ure v učilnicah po razporedu.

Šolski prevozi

Občina je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako mora občina poskrbeti za prevoz tistih otrok, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo, torej če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med nevarne relacije. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na predlog šole.

Za učence, ki živijo v večji oddaljenosti od šole, tako na osnovi razpisa, ki ga je izvedla Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, zagotavljamo prevoze v šolo. S tem bomo učencem tudi zagotavljali določeno stopnjo varnosti na poti v šolo in domov.

Za prevoz otrok v šolo in domov skrbi Arriva.

Šolsko leto 2020/2021: Vozni red na relaciji Gasteraj (pdf, 416 KB)
Šolsko leto 2020/2021: Vozni red na relaciji Partinje (pdf, 415 KB)

petek, 18. 09. 2020, 19:54
© 2007-2020 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.