prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Nadstandardni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Prevozi učencev v šolo in domov

Vozni red šolskih avtobusov v šolo

Od postaje Polančič, Krempl, križišče in Draškovič:

Ura odhoda Avtobusna postaja
6.50 Polančič
6.51 Krempl
6.52 križišče
6.53 Draškovič
6.57 prihod do šole

Iz Amerike, Varde in Zg. Partinja:
Uvajajo se tri nove postaje: Šuman (Jurjevska cesta), Lešnik (Zgornje Partinje), Jarc (Zgornje Partinje). Ukinja se postaja Mihelič.

Ura odhoda Avtobusna postaja
7.00 Amerika
7.02 Šuman
7.04 Tetičkovič
7.07 Škrlec Jože
7.10 Kolarič
7.11 Brumen
7.12 Ješovnik
7.13 Škrlec Janez
7.16 Senekovič
7.18 Toplak
7.20 Krautič
7.21 Jarc
7.22 Holer
7.23 Fanedl
7.26 picerija
7.30 prihod do šole

Iz Gasterajev in Žitenc:
Uvaja se nova postaja Triler. Ukinja se postaja Kotar.

Ura odhoda Avtobusna postaja
6.50 Lorber
6.52 Roškarič
6.54 Komperšak
6.55 Gajser
6.56 Eder
6.58 Ajhmajer
6.59 Šnajder
7.02 Pavalec
7.03 Grah
7.08 Horvat
7.09 Bračič
7.14 Triler
7.18 Krel
7.19 Reisman
7.21 Vogrin
7.22 Bračič
7.24 Lorber
7.25 križišče
7.29 prihod do šole

Vozni red šolskih avtobusov iz šole

Ob 13.05 in ob 14.35 pelje avtobus v Gasteraje in Žitence.
Ob 13.05 in ob 14.35 pelje avtobus v Ameriko, Zgornje Partinje - Deuce in Malno.
Ob torkih in sredah pelje šolski avtobus prvo vožnjo v Partinje ob 13.50.

petek, 25. 05. 2018, 12:39
© 2007-2018 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.