prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007 in je bil v prejšnjem šolskem letu izpeljan že petnajstič.

Pri projektu so zastavljeni naslednji cilji:

učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek,
učencem podrobneje predstaviti splošne knjižnice in jih vzpodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnice, sposojanju knjig ter k sodelovanju v različnih dejavnostih, ki jih knjižnice ponujajo tej starostni skupini,
spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami,
promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja,
motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Učenci 7. razreda bodo tako v sklopu kulturnega dne ob zaključku bralne značke obiskali Splošno knjižnico Lenart, kjer jim bodo knjižničarji podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še usvajanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorja prejete knjige. Cilj pripravljenega programa je torej omogočiti sedmošolcem, da na čimbolj zanimiv način spoznajo, kaj vse ponuja splošna knjižnica ter jih navdušiti, da se brezplačno včlanijo v knjižnico ter jo začnejo samostojno obiskovati.

Mentorica: Barbara Waldhütter

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 29. 5. 2022, 8:21