prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
"Cajt je za jurfešto"
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Umetnost učenja
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007 in je bil v prejšnjem šolskem letu izpeljan že štirinajstič. Vendar pa je izvedba oziroma pričetek projekta "Rastem s knjigo" 2020/21 zaradi pandemije covid-19 in s tem povezane negotove finančne situacije prestavljen. Navodila o pričetku ter izvedbi bomo zato prejeli naknadno, v oktobru 2020. V projektu sodelujejo vsi sedmošolci.

Pri projektu so zastavljeni naslednji cilji:

učencem predstaviti pomen branja ter omogočiti, da prepoznajo branje kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek,
učencem podrobneje predstaviti splošne knjižnice in jih vzpodbuditi k samostojnemu obiskovanju knjižnice, sposojanju knjig ter k sodelovanju v različnih dejavnostih, ki jih knjižnice ponujajo tej starostni skupini,
spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami,
promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja,
motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Učenci 7. razreda bodo tako v sklopu tehniškega dne obiskali Splošno knjižnico Lenart, kjer jim bodo knjižničarji podarili na javnem razpisu izbrano izvirno mladinsko leposlovno delo. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še usvajanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorja prejete knjige. Cilj pripravljenega programa je torej omogočiti sedmošolcem, da na čimbolj zanimiv način spoznajo, kaj vse ponuja splošna knjižnica ter jih navdušiti, da se brezplačno včlanijo v knjižnico ter jo začnejo samostojno obiskovati.

Mentorica: Barbara Waldhütter

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 28. 10. 2021, 14:47