prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Oživitev trškega jedra
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Jurovska pot

Oživitev trškega jedra v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricahOživitev trškega jedra - plakat (pdf, 632 KB)

Spletna stran Strukturnih skladov: www.eu-skladi.si
Spletna stran LAS Ovtar Slovenskih goric: www.lasovtar.si

Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah sodeluje v programu Las Ovtar Slovenskih goric in tako uresničuje cilje lokalnega razvoja podeželskega okolja. Občina je tako nosilec projekta Oživitev trškega jedra v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Program je sofinanciran s pomočjo evropskih sredstev za regionalni razvoj. Med partnerji v projektu je tudi naša šola. V okviru interesnih dejavnosti, dnevov dejavnosti in projekta kulturna šola bomo posebno pozornost namenili osebnosti Ivana Roškarja. V projekt bomo vključili vse učence, starše in delavce šole.

V program smo zajeli naslednje aktivnosti in delavnice:

1. Prve čitalnice v Jurovskem Dolu
(realizacija avgust in september 2019)

Ker je bil Ivan Roškar pobudnik za ustanovitev prve knjižnice in hkrati čitalnice iz leta 1904, bomo prikazali, kako se je nekoč v čitalnicah bralo in pripovedovalo. Bralni kotiček se bo odvijal pri Roškarjevi trti, v primeru slabega vremena pa v Slomškovem domu, kjer so bili prvi prostori knjižnice. Tu bodo lahko obiskovalci prebirali stare časopise, kot so: Slovenski gospodar, Naš dom, Domoljub, Kmetovalec, Bogoljuba, Glasnik najsvetejših src, Cvetje, Slovenec in Vrtec. Vzporedno s pravljično uro se bodo za starše in učence organizirale delavnice iz kaligrafije. Udeleženci se bodo lahko naučili zapisovati v različnih pisavah (v gotici, karolini in iniciali).

V lepopisu in v starih pisavah bodo pisali na vabila, priznanja, listine in na razne okrasne predmete. Pisali bodo s kovinskim peresom s prirezano konico ali z gosjimi peresi. Podlagi za pisanje bosta pergament in starejši papir. V drugi polovici septembra 2019 se bodo učenci 1. triade in vrtca v večernih urah udeležili pravljičnega večera, ki bo na trgu v Jurovskem Dolu. Ob koncu se bodo udeleženci s kresnicami sprehodili po Hajnčevi poti, kjer bi se pelo otroške ljudske pesmi iz prve polovice 20. stoletja.

2. delavnica: Ivan Roškar, ljudski tribun Slovenskih goric

Učenci družboslovnega krožka so 24. junija 2019 v igri vlog predstavili življenje in delo Ivana Roškarja. Dogajanje je bilo na trgu v Jurovskem Dolu.

3. delavnica: Šola naših babic in dedkov

Učitelji in učenci OŠ J. Hudalesa so v igri vlog prikazali šolo, ki jo je med drugim obiskoval tudi Ivan Roškar. Stara šola je bila izvedena na zaključni prireditvi v šolskem letu 2018/19. Hkrati se je šolska oprema izposodila iz šolskega muzeja Ljubljana v okviru razstave Življenje in delo Ivana Roškarja.

4. delavnica: Predstavitev knjige Ivan Roškar, ljudski tribun

Učiteljica Milena Kokol je skupaj z mladimi raziskovalci sodelovala kot soavtorica knjige z naslovom Ivan Roškar, ljudski tribun. V vsebino so zajeli življenje in delo Ivana Roškarja, obenem pa zapisali pomembna dogajanja v kraju in ožji okolici v času od konca 19. in prve polovice 20. stoletja.

Pomembno gradivo o Ivanu Roškarju bomo razstavili v spominski sobi domačije Špindler. Predstavitev knjige je bila v avgustu 2019.

Mentorica: Milena Kokol

torek, 04. 08. 2020, 7:08
© 2007-2020 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.