prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Šolska shema Evropske unije Naša mala knjižnica Odprta knjiga Turizmu pomaga lastna glava eduroam
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati Sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Zobni alarm
Pasavček
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Varno in spodbudno okolje
Kulturna šola
Projekti EKSRP
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Gibanje in zdravje za dobro psihofizično in fizično počutje

Zaradi skrbi za dobre gibalne sposobnosti učencev in psihofizično zdravje učencev je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pripravilo projekt s podobno vsebino “Gibanje za zdravje in dobro psihofizično in fizično počutje počutje učencev v šoli, ki se je podaljšal še za 2 šolski leti. Projekt predvideva vsak teden 5 ur športnih dejavnosti in dejavnosti na temo zdravja in zdrave prehrane. V to prišteva ure pouka športa, interesne dejavnosti iz športa, izbirne predmete športa in dodatne ure s sledečimi vsebinami:

gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev,
gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti,
kolektivna telovadba,
spoznavanje različnih športov,
zdrava in uravnotežena prehrana ter kultura prehranjevanja,
skrb za svojo varnost in varnost drugih,
zdravo in varno preživljanje prostega časa,
varna mobilnost,
preprečevanje odvisnosti,
preprečevanje različnih oblik nasilja ...

Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskovali bi jih naj vsi učenci. Dejavnosti se ne ocenjujejo. Ure teh dejavnosti bodo v urniku razredov.

Omenjene dejavnosti bodo poučevali učitelji naše šole.

Vodja tima: Luka Sambolec

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 6. 6. 2023, 11:14 | Izjava o dostopnosti