prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
"Cajt je za jurfešto"
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Umetnost učenja
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Gibanje in zdravje za dobro psihofizično in fizično počutje

Zaradi skrbi za dobre gibalne sposobnosti učencev in psihofizično zdravje učencev je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pripravilo projekt s podobno vsebino “Gibanje za zdravje in dobro psihofizično in fizično počutje počutje učencev v šoli. Projekt predvideva vsak teden 5 ur športnih dejavnosti in dejavnosti na temo zdravja in zdrave prehrane. V to prišteva ure pouka športa, interesne dejavnosti iz športa, izbirne predmete športa in dodatne ure s sledečimi vsebinami:

gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev,
gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti,
kolektivna telovadba,
spoznavanje različnih športov,
zdrava in uravnotežena prehrana ter kultura prehranjevanja,
skrb za svojo varnost in varnost drugih,
zdravo in varno preživljanje prostega časa,
varna mobilnost,
preprečevanje odvisnosti,
preprečevanje različnih oblik nasilja ...

Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskovali bi jih naj vsi učenci. Dejavnosti se ne ocenjujejo. Ure teh dejavnosti bodo v urniku razredov.

Omenjene dejavnosti bodo poučevali učitelji naše šole, in sicer učitelji razrednega pouka, učiteljica gospodinjstva in učitelj športa.

Vodja tima: Luka Sambolec

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 28. 10. 2021, 13:18