prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365

Koledar
Šolski koledar - letni
Šolski koledar - mesečni
Časovni razpored ur
Urniki
Mrežni plan
Roditeljski sestanki in GU
Zaključne ekskurzije
Plavalni tečaj
Šola v naravi

Plavalni tečaj

Učenci 1. razreda se bodo udeležili 10-urnega plavalnega tečaja, in sicer od 7. 6. 2021 do 11. 6. 2021. Vsak dan se jim bo pridružil en razred razredne stopnje ter najstarejša skupina vrtca v okviru športnega dneva. Finančna sredstva za izvedbo plavalnega tečaja nam zagotavljajo starši, saj gre za nadstandardni program. Za organizacijo plavalnega tečaja bo poskrbel Plavalni klub Ptuj. Plavalni tečaj bo organiziran v Termah Ptuj. Za vse dni plavalnega tečaja bo organiziran avtobusni prevoz.

Prav tako bomo v tem šolskem letu organizirali plavalni tečaj za učence 3. razreda, ki se bodo v okviru ur športa udeležili 20-urnega plavalnega tečaja. Na žalost zaradi ne odobritve nastanitve v CŠOD, kjer bi izvedli plavalno letno šolo v naravi za učence 3. razreda, bomo v tem šolskem letu izvedli le-to kot plavalni tečaj v Termah Ptuj od 7. 6. 2021 do 11. 6. 2021. Plavalni tečaj je delno sofinanciran s strani MIZŠ, delno stroške pokrijejo starši.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 28. 02. 2021, 20:23