prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Koledar

Šolski koledar - letni
Šolski koledar - mesečni
Delovni dnevi
Časovni razpored ur
Urniki
Mrežni plan
Roditeljski sestanki in GU
Proslave, prireditve
Zaključne ekskurzije
Plavalni tečaj
Šola v naravi

Šola v naravi

Razred Vrsta Kraj Čas Število dni Spremljevalci
3., 4. razred letna Mladinsko zdravilišče in
letovišče RK Slovenije
Debeli rtič
10. 6. 2022-13. 6. 2022 4 dni Alenka Dominik
Lavra Bukšek Kreft
Anja Skrbinšek –
spremljevalka učenke
5., 6. razred zimska Ruška koča 23. 1. 2022-27. 1. 2022 5 dni Marija Senekovič
Luka Sambolec
Aleksandra Kuntner
7. razred naravoslovna COŠD Bohinj 13. 9. 2021-17. 9. 2021 5 dni Milena Kokol
Luka Sambolec

V tem šolskem letu načrtujemo pri izvedbi letne in zimske šole v naravi vključitev tudi učencev 4. oz. 6. razreda, ki se zaradi slabih epidemioloških razmer v preteklem šolskem letu niso mogli udeležiti letne oz. zimske šole v naravi.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 18. 8. 2022, 14:59