prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Dosežki učencev

Šolsko leto 2021/2022
Šolsko leto 2020/2021
Šolsko leto 2019/2020
Šolsko leto 2018/2019
Šolsko leto 2017/2018
Šolsko leto 2016/2017
Šolsko leto 2015/2016
Šolsko leto 2014/2015
Šolsko leto 2013/2014
Šolsko leto 2012/2013
Šolsko leto 2011/2012
Šolsko leto 2010/2011
Šolsko leto 2009/2010
Šolsko leto 2008/2009
Šolsko leto 2007/2008
Šolsko leto 2006/2007
Šolsko leto 2005/2006
Zlata knjiga

Šolsko leto 2010/2011

Zlata priznanja

Katja Emeršič, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Aleksej Gajser, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Nadja Jager, 7. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Timi Ornik, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Nejc Planer, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Luka Verle, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)
Anja Zorjan, 7. r. Tekmovanje v projektu Turizmu pomaga lastna glava (mentorica Milena Kokol)

Srebrna priznanja

Ana Tiana Bauman, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Cindy Beširovič, 9. r. Tekmovanje v znanju angleškega jezika (mentorica Irena Kocbek)
Katja Emeršič, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Aleksej Gajser, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Urška Nudl, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Nejc Planer, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Jasna Malnar)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Rebeka Škrlec, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Denis Verle, 9. r. Tekmovanje v znanju nemškega jezika (mentorica Irena Kocbek)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Anja Zorjan, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)

Bronasta priznanja

Ana Tiana Bauman, 9. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Ana Tiana Bauman, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Rene Bračič Rajšp, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Karmen Breznik, 3. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Lara Črnčec, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Elvis Demšar, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Daša Dužević, 4. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Martina Škrlec)
Timotej Eder, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Katja Emeršič, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Katja Emeršič, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Katja Emeršič, 8. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Sara Fras, 5. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Aleksej Gajser, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Aleksej Gajser, 8. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Nika Gamser, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Luka Gert, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Blažka Grabušnik, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Gabrijela Grabušnik, 9. r. Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije (mentorica Majda Kolarič)
Tadeja Grabušnik, 6. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Tadeja Grabušnik, 6. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Blaž Hobot, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Doroteja Horvat, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Tristan Hudales, 5. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Andrej Ketiš, 9. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Jasna Malnar)
Mario Knezar, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Janez Knuplež, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Tinkara Knuplež, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Tone Konrad, 9. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Tomaž Korošec, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Tomaž Korošec, 7. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Tomaž Korošec, 7. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Patricija Kotar, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Aljaž Krautič, 6. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Polona Kren, 6. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Doroteja Križan, 8. r. Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije (mentorica Majda Kolarič)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Aleksandra Lorbek)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Doroteja Križan, 8. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
David Lorber, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Simon Lubi, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Gašper Mohorko, 3. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Gašper Mohorko, 3. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Rebeka Muhič, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Karin Najdenik, 5. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Urška Nudl, 8. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Urška Nudl, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Urška Nudl, 8. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Eva Ornik, 8. r. Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije (mentorica Majda Kolarič)
Eva Ornik, 8. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Eva Ornik, 8. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Nika Ornik, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Nino Ornik, 3. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Vesna Ornik, 4. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Martina Škrlec)
Nejc Planer, 8. r. Preglovo tekmovanje iz znanja kemije (mentorica Majda Kolarič)
Nejc Planer, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Nejc Planer, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Doris Ribič, 6. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Tadej Roškarič, 5. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Tadej Roškarič, 5. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Žiga Sagadin, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Ana Šefer, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Helena Šefer, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Alenka Dominik)
Aleš Šenekar, 9. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Jasna Malnar)
Aleš Šenekar, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Aleš Šenekar, 9. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Manica Šenekar, 5. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Filip Senekovič, 4. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Martina Škrlec)
Klemen Škamlec, 9. r. Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije (mentorica Majda Kolarič)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Karmen Polič)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Jasna Malnar)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Klemen Škamlec, 9. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Zoja Škerget, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Rebeka Škrlec, 9. r. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (mentorica Karmen Polič)
Rebeka Škrlec, 9. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Jurij Štaner, 6. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Nika Urbanič, 1. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Divjak)
Luka Verle, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Gašper Waldhütter, 3. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Gašper Waldhütter, 3. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Živa Waldhütter, 5. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Živa Waldhütter, 5. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Živa Waldhütter, 5. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Marija Senekovič)
Maj Zarnec, 2. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Lavra Bukšek Kreft)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Matic Zarnec, 8. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Lucija Zemljič, 3. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Silva Špindler)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Vlasta Kavran)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje v znanju zgodovine (20 let osamosvojitve Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Vesna Zemljič, 7. r. Tekmovanje znanju geografije (Znamenitosti Sveta in Slovenije) (mentorica Milena Kokol)
Anja Zorjan, 7. r. Tekmovanje iz znanja Vesele šole (mentorica Majda Kolarič)
Anja Zorjan, 7. r. Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje (mentorica Antonija Širec)
Anja Zorjan, 7. r. Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mentorica Vlasta Kavran)

Ostala priznanja

Novinarski krožek Zlato priznanje za šolsko glasilo Šolski žarek 2009/2010 (mentorica Vlasta Kavran)
Daša Dužević, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Sara Fras, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Sara Fras, 5. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Tristan Hudales, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Valentin Jager, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Jani Knuplež, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Agnes Kojc, 9. r. Priznanje na literarnih natečajih: Knjiga, Stisni roko v pest!, Moja ožja domovina (mentorica Vlasta Kavran)
Tomaž Korošec, 7. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Tomaž Korošec, 7. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Patricija Kotar, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Aljaž Krautič, 6. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Aljaž Krautič, 6. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Anja Krautič, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
David Lorber, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Karin Najdenik, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Karin Najdenik, 5. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Nuša Najdenik, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Lucija Ornik, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Lucija Ornik, 5. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Nejc Planer, 8. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Tadej Roškarič, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Tadej Roškarič, 5. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Žiga Sagadin, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Filip Senekovič, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Nika Škerget, 4. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Rebeka Škrlec, 9. r. Priznanje na literarnih natečajih: Knjiga, Stisni roko v pest!, Moja ožja domovina (mentorica Vlasta Kavran)
Nina Terbuc, 7. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Živa Waldhütter, 5. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Matic Zarnec, 8. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Matic Zarnec, 8. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Vesna Zemljič, 7. r. Angleška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Vesna Zemljič, 7. r. Nemška bralna značka (zlato priznanje) (mentorica Irena Kocbek)
Anja Zorjan, 7. r. Priznanje na literarnih natečajih: Knjiga, Stisni roko v pest!, Moja ožja domovina (mentorica Vlasta Kavran)

Drugi uspehi

Mlajše deklice 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v malem nogometu v Voličini (mentorica Cvetka Škrlec)
Starejše deklice 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v košarki v Benediktu (mentorica Cvetka Škrlec)
Starejše deklice 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v malem nogometu v Voličini (mentorica Cvetka Škrlec)
Starejši dečki 2. mesto na medobčinskem tekmovanju v nogometu v Jurovskem Dolu (mentorica Cvetka Škrlec)
Starejši dečki 2. mesto na medobčinskem tekmovanju v odbojki v Lenartu (mentorica Cvetka Škrlec)
Starejši dečki 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v košarki v Lenartu (mentorica Cvetka Škrlec)
Aleksej Gajser, 8. r. 3. mesto na področnem tekmovanju v krosu - tek 1500 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Nadja Jager, 7. r. 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v atletiki - tek 600 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Nadja Jager, 7. r. 3. mesto na področnem tekmovanju v krosu - tek 1000 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Tone Konrad, 9. r. 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v atletiki - tek 60 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Domen Pivljakovič, 7. r. 2. mesto na področnem tekmovanju v atletiki - tek 300 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Tjaša Repa, 9. r. 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v atletiki - skok v višino (mentorica Cvetka Škrlec)
Aleš Šenekar, 9. r. 2. mesto na področnem tekmovanju v krosu - tek 1500 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Aleš Šenekar, 9. r. 3. mesto na medobčinskem tekmovanju v atletiki - tek 1000 m (mentorica Cvetka Škrlec)
Marko Šenekar, 9. r. 3. mesto na področnem tekmovanju v krosu - tek 1500 m (mentorica Cvetka Škrlec)

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 9. 2023, 9:18 | Izjava o dostopnosti