prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Branje nas bogatiTudi v tem šolskem letu se bo izvajal šolski projekt Branje nas bogati. V sklopu projekta Branje nas bogati bi v letošnjem šolskem letu namenili poudarek dramatizaciji (v okviru Spirit Slovenija se bo izdelal tudi gledališki oder) – prebiranju literarnih del v različnih jezikih s tematiko medosebnih odnosov (krovni naslov Cankarjevega tekmovanja je letos Vedre bližine med nami), prav tako bi vključili kamišibaj in lutke. Od 8. 9. 2021 bi se vključili v Nacionalni mesec skupnega branja. Še več bomo delali na motivaciji učencev za branje, saj je velik upad predvsem na predmetni stopnji (težava je, da so učenci slabo usvojili tudi tehniko branja). Prav tako bomo bralno kulturo in dvig le-te vključile tudi v razredne ure. Z učenci bomo prebirali knjige od Založbe Miš z naslovom ZORENJA, z njimi izvedli debatni ali bralni klub. Prav tako bomo razredniki v razredu obesili plakat, kjer bodo učenci dajali predloge, kaj so prebrali, kaj svetujejo svojim sovrstnikom, kaj jih je pri posameznem literarnem delu prepričalo ... V sklopu izbirnega predmeta literarni klub bomo pripravili blog/vlog o prebranih knjigah in skušali s tem nagovoriti še ostale učence. Za učence od 2. do 4. razreda bodo učiteljice pripravile e-nahrbtnik, v katerem bosta na vsaki stopnji 2 knjigi, nato ga bodo oblikovale kot igro – stopnje, ko bo učenec uspešno opravil prvo stopnjo, se bo lahko pomaknil na drugo ...

Članice tima: Lavra Bukšek Kreft, Barbara Waldhütter, Martina Škrlec, Irena Kocbek, Mateja Nudl, Ana Šuster Kraner in Katja Malajner.

Vodja projekta: Mateja Nudl

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 29. 5. 2022, 7:38