prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
"Cajt je za jurfešto"
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Umetnost učenja
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Branje nas bogati

Namen projekta Branje nas bogati je, da se učence spodbuja k branju. Sodelovali bomo v nacionalnem mesecu branja (8. 9.–11. 10. 2020), v okviru katerega bi naj vsak dan 15 minut glasno brali, še dodatno pa bi se pri vseh predmetih in dejavnostih posvetili branju in sproti beležili dogodke. Članice projekta Branje nas bogati bodo z učenci posameznega razreda še vedno prebirale literaturo na temo DRUGAČNOSTI, z učenci izvajale različne dejavnosti (likovno, literarno ustvarjanje, dramsko uprizarjanje …), saj je namen tega projekta pri učencih različne starosti spodbujati branje različne literature in jim branje približati kot prijetno izkušnjo. Temeljni cilji letošnjega šolskega projekta Branje nas bogati:

spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja,
medpredmetno sodelovanje,
spodbujanje aktivne vloge učenca pri branju.

Za vsebinsko in organizacijsko izvedbo projekta skrbi tim, ki ga sestavljajo Lavra Bukšek Kreft, mag. Aleksandra Žnuderl, Irena Kocbek, Martina Škrlec, Barbara Waldhütter, Ana Šuster Kraner in Mateja Nudl.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 28. 10. 2021, 13:55