prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Kulturna šola

Že nekaj časa potekajo dejavnosti z namenom pridobitve naziva kulturna šola. Članice tima kulturne šole so: Milena Kokol, Lavra Bukšek Kreft, Marjeta Caf, Jasna Malnar, Ani Šuster Kraner, Martina Škrlec, Barbara Waldhütter, mag. Aleksandri Žnuderl in Mateja Nudl.

Znotraj tima za kulturno šolo bomo še naprej poskušali dosegati naslednje cilje:

na šoli bomo krepili ustrezno kulturno vzgojo in ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
podpirali kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
načrtovali in izvajali kulturne programe v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Znotraj tima za kulturno šolo bomo v okviru izbirnih predmetov in obšolskih dejavnosti skušali vključiti v kulturno delovanje šole čim več učencev in učiteljev, da bodo sodelovali na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (kulturni dnevi, spominske ure, radijske oddaje, šolsko glasilo, prireditve in proslave, literarni, likovni natečaji, revija zborov, folklornih skupin …). Tim bo poskrbel za načrtovane prireditve in proslave (vse prireditve in proslave bodo izvedene, v kolikor bo to dopuščala ugodna epidemiološka slika in v skladu s priporočili Ministrstva za šolstvo ter NIJZ).

Prav tako bomo še naprej skrbeli za prirejanje kulturnih dogodkov tako za učence kot širšo lokalno javnost, se povezovali z lokalno skupnostjo in z učenci sodelovali na prireditvah v kraju.

V sklopu tima za kulturno šolo se bo izvajal šolski projekt Branje nas bogati.

V prihajajočem šolskem letu bo na šoli tudi lutkovni krožek, ki ga bosta vodili Martina Škrlec in Ana Šuster Kraner. Za učence prve triade bo potekal tudi pravljični krožek, ki ga bo vodila učiteljica Alenka Dominik.

Mentorica: Mateja Nudl

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 02. 12. 2021, 20:40