prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Ura za ščetkanje
Pasavček
Trajnostna mobilnost
Varno in spodbudno okolje
Mreža učečih se šol
250-letnica šolstva
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Projekti EKSRP
Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Naša mala knjižnicaBralni projekt "Naša mala knjižnica" je mednarodni projekt, namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci, dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V projektu sodeluje že več kot 270 slovenskih šol. Na naši šoli smo se projektu priključili že drugič. S projektom bomo popestrili pouk, izvenšolske dejavnosti in podaljšano bivanje. Preko branja bodo učenci od 1. do 5. razreda spoznavali lastna čustva in čustva drugih, se učili razumevanja in sprejemanja družbenih načel in odnosov, spoznavali bodo drugačnost in različne kulture. Razvijali bodo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Na začetku šolskega leta bodo učenci, ki sodelujejo v projektu, prejeli Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo izbranih knjig slovenskih in tujih avtorjev, ki projekt soustvarjajo in v njem tudi aktivno sodelujejo. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge. V letošnjem šolskem letu bodo učenci brali šest odličnih knjig iz Slovenije, Finske, Hrvaške, Belgije in Litve.

Mentorica: Barbara Waldhütter

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 19:22 | Izjava o dostopnosti