prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Shema šolskega sadja Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

SPIRIT Slovenija - Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

SPIRIT Slovenija


Lansko šolsko leto smo uspešno realizirali del projekta, ki je bil literarno obarvan. Učenci so z veseljem ustvarili knjigo v slovenskem in v angleškem jeziku, ki smo jo s ponosom izdali.

Letos bi nadaljevali tradicijo povezovanja umetnosti in podjetništva oz. bi skušali ugotoviti, če lahko z njo tudi zaslužimo. V okviru šolskega programa bomo v obdobju do 15. november 2021 realizirali niz kreativnih delavnic, glavna tema ustvarjalnih uric se bo vrtela okoli priprave in organizacije dogodka: gledališke igre. Z učenci bomo vstopili v svet gledališča in ustvarili gledališko igro: ne samo da bomo skupaj izbrali tekst in ga zaigrali, DSCHOOL tehnika bo pomagala poiskati vse izzive, ki te kot realizatorja igre čakajo od začetka do dejanske izvedbe predstave. Pripravili bomo Canvas na temo izdelave gledaliških kostumov, kulis, promocijskih aktivnosti za oglaševanje predstave, pripravili stroškovnik itd. Zanimalo nas bo tudi, kako lahko svojo igro ponudimo drugje in koliko lahko zanjo iztržimo.

Ustvarjalne delavnice bodo namenjene spoznavanju temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov. Učencem bomo predstavili tudi odlična orodja DSCHOOL z uporabo Design Thinkinga in tehnologije Junior Achievement in LEAN metodologije, seveda pa bomo obnovili znanje uporabe Canvasa kot učinkovite metode reševanja problemov. Povezava z dramskim delom bo učencem olajšala razumevanje metodologije in jih dodatno motivirala.

Uvod v podjetništvo: Ustvarjalnost, kreativnost, podjetnost in podjetništvo – GREMO SE GLEDALIŠČE

Opredelitev problema – kaj je problem (DSCHOOL)?
Kako rešiti problem: Design Thinking (opredelitev definicij)
Opredelitev problema
Razumevanje uporabnika
Oblikovanje idej

Postopek izdelave, preskušanja in implementacije rešitve:

hitro prototipiranje (vaje: likovno ustvarjanje, priprava načrta in/ali prototipa gledališkega odra)
testiranje rešitev (razvoj asertivne komunikacije – kako govorim in kako poslušam? Govorica telesa)
dejanska realizacija, (Vaja iskanja informacij, pregleda možnosti, cen, možnosti ...),
uporaba Canvasa: tehnike začetnih faz Canvasa: postopkov zaznavanja in razumevanja problema ter postopkov pridobivanja in oblikovanja idej za rešitev problema, postopki prototipiranja in vizualizacija idejne rešitve problema (risanje, modeliranje, fizična izdelava), opredelitev uporabniške rešitve, izvedba ustrezne spremembe rešitve na podlagi preverjanja prototipov, opredelitev merila za uspešno pretvorbo ideje v rešitev, opredelitev časovnega okvirja po fazah, določitev skupine, vloge posameznikov in njihove naloge, roke za izvedbo in pričakovane rezultate, opredelitev potrebnih materialov in pogojev za izvedbo rešitve,
izvedba rešitev (kaj in koga potrebujem?).

Predstavitev ideje: prezentacija pripravljenega Canvasa, (vaja uspešnega prezentiranja, delo v teamu, tekmovanje za najboljše pripravljen Canvas).

V okviru aktivnosti GREMO SE GLEDALIŠČE bomo svojo kreativnost, inovativnost in podjetnost urili tudi na START UP VIKENDU, ki ga bomo izvedli 1. 10. in 2. 10. 2021.

Ob rdeči niti GREMO SE GLEDALIŠČE bomo z otroki kreatorji razvijali ideje lastnega gledališča in gledališkega odra. Učencem nameravamo dati prosto pot, da s tehnikami opredelitve problema (DSCHOOL) sami najdejo najboljši način, kje in kako postaviti gledališki oder, da bo zadovoljil kar največ praktičnih potreb.

Otroci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili, poiskali optimalno praktično rešitev, pripravili načrte s prototipom, materiale, možne izvedbe, kdo jim bo pomagal in če bo možno, opravili kontrolo ter se vrnili v prostorsko, časovno, finančno in tehnično načrtovanje ideje. Tako bodo osvojili osnovna znanja raziskave trga in koncepta kupca ter uporabnika (kakšen prostor oder sploh potrebuje, nosilnost, material, zavesa, elementi odra – ozvočitev, ostale kulise ‒ zakaj bi šola oder dejansko potrebovala in kaj želijo učenci – priprava intervjujev), vzpodbujali bomo uporabo spleta za pridobivanje in posredovanje informacij, jih soočili s konceptom vrednosti sredstev, stroškov, omejitve budžeta in s tem povezanim bliskovitim izračunom finančnega modela. Vzpodbudili jih bomo v razmišljanje o morebitni poslovni možnosti oz. razmišljanju o načinih, kako bi z določeno aktivnostjo tudi zaslužili … Če bo možno, bodo učenci tudi fizično pomagali pri dejanski uresničitvi ideje po metodologiji Design Thinking, Lean startup in Junior Achievement. Otrokom bi dali možnost, da razmislijo tudi o svečani otvoritvi odra z organizacijo vseh detajlov, ki so del takega velikega dogodka.

Otrokom bi dejansko želeli omogočiti, da postane njihova ideja trajen in praktičen spomin na šoli – z vsemi elementi podjetnosti in podjetništva.

Finale tega vikenda je predstavitev idej komisiji in nagrada za najboljše vsebinsko in kvalitativno opredeljeno delo. K dodani vrednosti vsekakor spada tudi delo v teamu, piljenje javnega nastopa ter dejanska uporaba Canvasa kot metode, ki posameznika dejansko pripelje od ideje do končnega izdelka.

Koordinatorke: Aleksandra Kuntner, Lavra Bukšek Kreft in Mateja Nudl.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 9. 2022, 15:45