prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Šolska shema Evropske unije Naša mala knjižnica Odprta knjiga Turizmu pomaga lastna glava eduroam
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati Sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Zobni alarm
Pasavček
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Varno in spodbudno okolje
Kulturna šola
Projekti EKSRP
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

SPIRIT Slovenija - Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

SPIRIT Slovenija

Na naši šoli že tretje leto poteka projekt pod okriljem SPIRIT Slovenija.

Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti je namenjen uresničevanju zamisli naših učencev, povezanih z izboljšanjem počutja učencev na šoli. V okviru delavnic ZUIP je naša tema: ureditev učilnice na prostem.

Naš cilj je predstavitev orodij za reševanje problemov ter dejanska uporaba v praksi. Učenci bodo tako naravno nadaljevali naučeno v ZUIP programu ter utrdili naučene tehnike. Ob poglabljanju znanj stanfordske DSCHOOL ter metodologije Junior Achievment se bomo še posebej posvetili PIČIRANJU: prezentaciji in zagovarjanju svoje ideje. Učenci bodo v skupinah, v katerih so canvase ustvarili, tudi prezentirali svoje ideje. Zmagovalna skupina bo ustrezno nagrajena.

Ustvarjalne delavnice bodo namenjene spoznavanju temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov.

START UP MARATON je logično nadaljevanje delavnic, ki jih bomo izvedli pred samim vikendom. Učencem nameravamo dati prosto pot, da s tehnikami opredelitve problema (DSCHOOL) sami najdejo najboljši način, kje in kako postaviti učilnico na prostem.

Otroci bodo sami dajali ideje, kaj bi dejansko naredili in poiskali optimalno praktično rešitev, pripravili načrte s prototipom, materiale, možne izvedbe, kdo jim bo pomagal in, če bo možno, opravili kontrolo ter se vrnili v prostorsko, časovno, finančno in tehnično načrtovanje ideje.

V okviru aktivnosti "učilnica na prostem" bomo z učenci kreatorji razvijali ideje učilnice na prostem. Učencem nameravamo dati prosto pot, da s tehnikami opredelijo problem, sami najdejo najboljši način, kje in kako postaviti učilnico na prostem, da bi zadovoljili kar največ praktičnih potreb.

Učenci bodo tudi fizično pomagali pri dejanski uresničitvi ideje. Otrokom bi dali možnost, da razmislijo tudi o svečani otvoritvi učilnice na prostem z organizacijo vseh detajlov, ki so del takega velikega dogodka.

Otrokom bi dejansko želeli omogočiti, da postane njihova ideja trajen in praktičen spomin na šoli – z vsemi elementi podjetnosti in podjetništva.

Finale tega vikenda je predstavitev idej komisiji in nagrada za najboljše vsebinsko in kvalitativno opredeljeno delo. K dodatni vrednosti vsekakor spada tudi delo v teamu, piljenje javnega nastopa ter dejanska uporaba Canvasa kot metode, ki posameznika dejansko pripelje od ideje do končnega izdelka.

Koordinatorke: Silvija Špindler, Barbara Breznik in in Karmen Polič

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 6. 6. 2023, 10:45 | Izjava o dostopnosti