prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Projekti
Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
"Cajt je za jurfešto"
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
NEnasilje
Nabirajmo kilometre
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Umetnost učenja
Trajnostna mobilnost
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
SIO-2020

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

SPIRIT Slovenija - Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

SPIRIT Slovenija


V okviru SPIRIT Slovenija – Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti smo se prijavili na projekt za pridobitev nepovratnih sredstev za uresničitev izdaje avtorske slikanice naših učencev.

16. 9. 2020 bo v okviru projekta izveden tehniški dan z osrednjim problemom kako načrtovati izdajo knjige. Delavnice za 6. in 7. razred bosta izvedli Ana Šuster Kraner in Mateja Nudl, za učence 8. in 9. razreda bo delavnice izvedla zunanja sodelavka mag. Barbara Pribožič Leka. Delavnice bodo otrokom predstavila 3 sklope orodij: orodja razumevanja, orodja pridobivanja idej in orodja prototipiranja skozi niz priporočenih iger ter jih seznanili s tehnikami pridobivanja informacij, razpoznavanja in reševanja problemov, povezovanja z lokalno skupnostjo, tehnikami ustvarjanja idej, različnimi metodami in tehnologijami prototipiranja, razvijali sposobnosti, ki so potrebne za uspešno realizacijo idej (ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, akcijsko naravnanost, pozitivizem, itd). Hkrati bomo pri otrocih spodbujali razvijanje zavesti o podjetništvu in jih oborožili z znanji dela v teamu ter javnega nastopanja.

V popoldanskem času bodo izvedene kreativne urice, učenci bodo ustvarjali ilustracije za knjižno izdajo.

2. in 3. oktobra 2020 bomo izvedli START UP VIKEND. Knjiga je naša povezovalna komponenta. Ker smo v delavnicah uspeli pripeljati zgodbo do končnega izdelka, knjige, bo naš naslednji podvig enako praktične narave: organizacija predstavitve knjige širši javnosti. S tem bomo še posebej poudarili pomembnost povezovanja s širšo skupnostjo ter dodali še elemente organizacije dogodka, ki je javnega značaja in s tem še bolj izpostavljen javnosti.

30 sodelujočih učencev bo s pomočjo tehnike Design thinking prvi dan osvajalo orodja razumevanja in s pomočjo orodij pridobivanja idej (za realizacijo dogodka) ter izdelavo prototipov (skic in terminskega in akcijskega plana za dogodek) pripravilo predloge za sam dogodek. Učenci bodo nabirali ideje za vsebino, lokacijo, število sodelujočih, pripravili tekste, kontaktirali sodelujoče, napisali pismo za občino in pripravili vabilo ter naredili čim več korakov k dejanski implementaciji njihove ideje. Na start up vikendu bomo tako v skupinah pripravili vsebinske ideje za scenarij, narisali prizorišče, naredili spiske potrebnih aktivnosti ter spisali tudi vse potrebne dokumente in vabila za širšo javnost. Finale tega vikenda bo predstavitev idej komisiji in nagrada za najboljše vsebinsko in kvalitativno opredeljeno delo. K dodani vrednosti vsekakor spada tudi delo v teamu, piljenje javnega nastopa ter dejanska uporaba Canvasa kot metode, ki posameznika dejansko pripelje od ideje do končnega izdelka.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 28. 10. 2021, 12:37