prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Projekti

Ekošola kot način življenja
Turizmu pomaga lastna glava
Kulturna šola
Rastem s knjigo
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
NEnasilje
Branje nas bogati
Gibanje za zdravje
Zobni alarm
Pasavček
Umetnost učenja
Teden mobilnosti
SPIRIT Slovenija
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Mreža gozdnih vrtcev in šol
Projekti EKSRP
React-EU - IKT za VIZ

Nekateri pretekli projekti:

Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Gibanje in zdravje za dobro psihofizično in fizično počutje

Zaradi skrbi za dobre gibalne sposobnosti učencev in psihofizično zdravje učencev je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS pripravilo projekt s podobno vsebino “Gibanje za zdravje in dobro psihofizično in fizično počutje počutje učencev v šoli, ki se je podaljšal še za 2 šolski leti. Projekt predvideva vsak teden 5 ur športnih dejavnosti in dejavnosti na temo zdravja in zdrave prehrane. V to prišteva ure pouka športa, interesne dejavnosti iz športa, izbirne predmete športa in dodatne ure s sledečimi vsebinami:

gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev,
gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti,
kolektivna telovadba,
spoznavanje različnih športov,
zdrava in uravnotežena prehrana ter kultura prehranjevanja,
skrb za svojo varnost in varnost drugih,
zdravo in varno preživljanje prostega časa,
varna mobilnost,
preprečevanje odvisnosti,
preprečevanje različnih oblik nasilja ...

Dejavnosti so za učence brezplačne, obiskovali bi jih naj vsi učenci. Dejavnosti se ne ocenjujejo. Ure teh dejavnosti bodo v urniku razredov.

Omenjene dejavnosti bodo poučevali učitelji naše šole.

Vodja tima: Luka Sambolec

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 15:46