prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Projekti

Ekošola
Turizmu pomaga lastna glava
Rastem s knjigo
Naša mala knjižnica
Teden otroka
Ex-tempore Jožeta Hudalesa
Policist Leon svetuje
Junaki našega časa
Branje nas bogati
Odprta knjiga
Gibanje za zdravje
Zlati sonček
Šolska shema Evropske unije
Slovenski zajtrk
Ura za ščetkanje
Pasavček
Trajnostna mobilnost
Varno in spodbudno okolje
Mreža učečih se šol
250-letnica šolstva
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Projekti EKSRP
Oživitev trškega jedra
Jurovska pot

Mreža učečih se šol

V letošnjem šolskem letu smo kot zavod vključeni v Mrežo učečih se šol s temo Skrb za dobre odnose kot temeljni gradnik varnega in spodbudnega delovnega okolja. Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V zavodu bomo delali na izboljšavi na izbranem tematskem področju, na katerega so vezana vsebina srečanj razvojnih timov in izvedba izboljšave v šoli in vrtcu.

Cilji programa so:

graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo šole,
spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami in vrtci oz. učitelji in vzgojitelji in jih spodbujati ter usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme,
praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na izbranem področju.

Usposabljanje poteka na treh ravneh:

na ravni razvojnih timov (v Šoli za ravnatelje);
na ravni učiteljskega in vzgojiteljskega zbora (izvaja razvojni tim v zavodu).

Razvojni tim: Andreja Plemenič, Barbara Breznik, Maja Mencigar in Vesna Breznik

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 15:07 | Izjava o dostopnosti