prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Izjava se nanaša na Osnovno šolo J. Hudalesa Jurovski Dol in spletišče http://www.os-jd.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA).

ZDSMA se ne nanaša na spletišča in mobilne aplikacije vrtcev, osnovnih ter srednjih šol, razen za vsebino spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanaša na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki.

ZDSMA v 2. alineji prvega odstavka 3. člena navaja, da če so informacije v skladu z ZDSMA dostopne prek drugega spletišča ali mobilne aplikacije, jih ni treba zagotavljati na spletišču ali v mobilni aplikaciji osnovne šole. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol so zbrane in objavljene na spletišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Na spletni strani Arnesa je v prispevku Dostopnost spletišč vrtcev, osnovnih in srednjih šol zapisano:

"Vrtcem, osnovnim šolam in srednjim šolam po mnenju inšpekcije za informacijsko družbo ni potrebno izdelati začetne ocene o tem, v kolikšnem obsegu izpolnjevanje zahtev za njih pomeni nesorazmerno breme ter s tem tudi ne izjave o dostopnosti glede skladnosti svojih spletišč in mobilnih aplikacij z ZDSMA."

Izpolnjevanje zahtev iz 5. člena ZDSMA za naše spletišče pomeni nesorazmerno breme (6. člen ZDSMA).

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov .

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 15:19 | Izjava o dostopnosti