prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolski okoliš

Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Malna, Spodnji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Jurovski Dol, Zgornje Partinje, Varda in Žitence. Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskem igrišču in dvorišču v času pouka in drugih dejavnosti po letnem delovnem načrtu, kot so naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi, ekskurzije in šola v naravi.

Večina učencev živi v urejenem okolju tako, da imajo vse pogoje za delo. V posameznih primerih, ko otroci bivajo v okolju, kjer opazimo pomanjkanje in negativni vpliv domačega okolja na vzgojo otroka, posreduje šolska pedagoginja preko komisij za socialno delo.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 10:55