prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolski okoliš

Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Malna, Spodnji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Jurovski Dol, Zgornje Partinje, Varda in Žitence. Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na šolskem igrišču in dvorišču v času pouka in drugih dejavnosti po letnem delovnem načrtu, kot so naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi, ekskurzije in šola v naravi.

Večina učencev živi v urejenem okolju tako, da imajo vse pogoje za delo. V posameznih primerih, ko otroci bivajo v okolju, kjer opazimo pomanjkanje in negativni vpliv domačega okolja na vzgojo otroka, posreduje šolska pedagoginja preko komisij za socialno delo.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 02. 12. 2021, 20:10