prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Množične dejavnosti - tekmovanja, natečaji

Prežihova bralna značka - sodelujejo lahko učenci od 1. do 9. razreda. Mentorica je Barbara Waldhütter.
Angleška bralna značka – sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorici sta Lavra Bukšek Kreft in Irena Kocbek.
Nemška bralna značka - mentorica Irena Kocbek.
Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine - sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanja je Irena Kocbek.
Logika - sodelujejo učenci od 1. do 5. razreda. Vodja tekmovanja je Martina Škrlec.
Logična pošast (naloge iz zabavne logike) – sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Nataša Jager in na razredni stopnji razredničarke.
Matematični kenguru in tekmovanje za Vegovo priznanje - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Nataša Jager.
Selekcijsko Cankarjevo tekmovanje – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanja je Mateja Nudl.
Regijsko selekcijsko Cankarjevo tekmovanje – vodja in organizator za območno enoto 3 je Mateja Nudl.
Interesno Cankarjevo tekmovanje – sodelujejo učenci od 1. do 7. razreda
Odprta knjiga: GG4A (mednarodno celoletno bralno tekmovanje) - koordinatorica in mentorica Mateja Nudl.
Tekmovanje za Stefanovo priznanje (tekmovanje iz fizike) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanja je Nataša Jager.
Športna tekmovanja v različnih disciplinah – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Luka Sambolec.
Tekmovanje iz kemije (Preglovo priznanja), biologije (Proteusovo priznanje) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanj je Majda Kolarič.
Tekmovanje iz geografije in zgodovine – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Milena Kokol. Mentorici se v delu tekmovanja na terenu pridruži spremljevalec.
Tekmovanje iz Vesele šole – sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Barbara Waldhütter.
Otroška varnostna olimpiada – učenci 4. razreda se udeležijo otroške varnostne olimpijade pod mentorstvom Sandre Hlebič.
Tekmovanje iz razvedrilne matematike - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, tekmovanje vodi Nataša Jager.
Tekmovanje Bobrček – sodelujejo učenci od 2. do 5. razreda. Vodja tekmovanja je Nataša Jager in na razredni stopnji razredničarke.
Tekmovanje Mladi bober – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Nataša Jager.
Eko kviz – sodelujejo učenci od 6. do 8. razreda. Vodja tekmovanja je Majda Kolarič in Barbara Breznik.
Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava – sodelujejo učenci, ki so vključeni v omenjeno interesno dejavnost. Vodja tekmovanja sta Eva Vivola in Tadeja Kunej.
Sodelovanje na različnih natečajih (literarnih, likovnih ...) - Vsi učenci čez vso leto na različnih področjih sodelujejo na številnih natečajih v okviru izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 2. 2024, 13:59 | Izjava o dostopnosti