prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Množične dejavnosti - tekmovanja, natečaji

Prežihova bralna značka - sodelujejo lahko učenci od 1. do 9. razreda. Mentorica je Barbara Waldhütter.
Angleška bralna značka – sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorica je Irena Kocbek.
Nemška bralna značka - mentorica Irena Kocbek.
Tekmovanje iz angleškega jezika - sodelujejo učenci 9. razreda, vodja tekmovanja je mag. Aleksandra Žnuderl.
Logika - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Jasna Malnar.
Matematični kenguru in tekmovanje za Vegovo priznanje - sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Antonija Širec.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Mateja Nudl.
Tekmovanje za Stefanovo priznanje (tekmovanje iz fizike) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanja je Antonija Širec.
Športna tekmovanja v različnih disciplinah – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Luka Sambolec.
Tekmovanje iz kemije (Preglovo priznanja), biologije (Proteusovo priznanje) – sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Vodja tekmovanj je Majda Kolarič.
Tekmovanje iz geografije in zgodovine – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanj je Milena Kokol.
Tekmovanje iz Vesele šole – sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda, vodja tekmovanja je Majda Kolarič.
Otroška varnostna olimpiada – učenci 4. razreda se udeležijo otroške varnostne olimpijade pod mentorstvom Lavre Bukšek Kreft.
Tekmovanje iz razvedrilne matematike - sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda, tekmovanje vodi Jasna Malnar.
Tekmovanje Bober – sodelujejo učenci od 2. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Jasna Malnar.
Tekmovanje v sladkorni bolezni – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Karmen Polič.
Tekmovanje KTO – lego – sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda. Vodja tekmovanja je Karmen Polič
Eko kviz – sodelujejo učenci od 6. do 8. razreda. Vodja tekmovanja je Majda Kolarič
Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava – sodelujejo učenci, ki so vključeni v omenjeno interesno dejavnost. Vodja tekmovanja je Milena Kokol
Sodelovanje na različnih natečajih (literarnih, likovnih ...) - Vsi učenci čez vso leto na različnih področjih sodelujejo na številnih natečajih v okviru izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 10:22