prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Skupnost učencev

Skupnost učencev in otroški parlament

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
sodeluje pri urejanju in čiščenju šolskega okolja,
načrtuje in organizira humanitarne akcije,
sodeluje z Zvezo prijateljev mladine pri organizaciji Otroškega parlamenta v šoli,
predstavniki šole se udeležijo Medobčinskega Otroškega parlamenta,
na pobudo oziroma želje učencev organizira pogovore, delavnice o težavah mladih.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. V otroškem parlamentu se učenci učijo, kako s pomočjo demokratičnega dialoga doseči skupno rešitev nekega problema ter pridobivajo znanje o človekovih in državljanskih pravicah ter dolžnostih. Otroški parlamenti se izvajajo po vseh šolah v Sloveniji, učenci pa nato lahko sodelujejo tudi v parlamentih na občinski in regionalni ravni, vrhunec pa je sodelovanje na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki si jih izberejo sami.

Mentorici šolskega parlamenta sta Lavra Bukšek Kreft in Martina Škrlec

Mentorici šolske skupnosti sta Silva Špindler in Aleksandra Kuntner.

Oddelčne skupnosti

Učenci posameznih oddelkov sestavljajo oddelčno skupnost in izvolijo svoj odbor. Njihovo delo poteka ob pomoči razrednika, ki je tudi odgovoren za uspešno delo oddelčne skupnosti, za pomoč pri sestavi lastnega programa dela te skupnosti in pri realizaciji tega programa. O vsem delu vodijo dokumentacijo, o sestankih pa zapisnike.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 18:37 | Izjava o dostopnosti