prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Posebnosti naše šole

eko šola,
šola, ki spodbuja prostovoljstvo - Junaki našega časa,
kulturna šola,
izvajanje plavalnega tečaja v 1. razredu kot nadstandard,
izvajanje številnih šolskih in državnih projektov,
priprava radijskih oddaj za Radio Slovenske gorice,
vpis učenca/učenke v zlato knjigo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja,
izbira naj športnika in naj športnice šole,
tutorstvo učencem.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 15. 7. 2024, 16:40 | Izjava o dostopnosti