prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Dejavnosti ob pouku in interdisciplinarne ekskurzije

Športne dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športnovzgojnega kartona,
sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
priložnostne športne aktivnosti,
plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika,
tečaji plavanja,
športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.

Kulturne dejavnosti

Uresničevali jih bomo med naslednjimi aktivnostmi:

program knjižnične vzgoje, ki jo bo vodila knjižničarka za učence 1.-9. razreda ob sodelovanju z razredniki,
delo z učenci, ki se bodo odločili za pridobitev cicibanove, bronaste, srebrne in zlate bralne značke,
programi kulturnih dni po programih posameznih razredov,
aktivnosti ob tednu otroka, ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2.), ob materinskem dnevu, ob svetovnem dnevu knjige in drugih pomembnih državnih praznikih v okviru pripravljenih spominskih ur,
sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah,
obisk gledališča.

Stroški delavnic, ogledov s prevozi bodo obračunani pri položnicah za prehrano.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:16