prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Karierna orientacija

Adobe Acrobat dokument Karierna orientacija 2019/20

Učenci opravijo individualni razgovor pri šolski svetovalni službi, razmišljajo o svojih sposobnostih, poklicnih željah ter poteh do realizacije želja, rešujejo elektronski Vprašalnik o poklicni poti, spoznavajo svoje interese s pomočjo računalniškega programa Kam in kako, lahko obiščejo Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), s starši so seznanjeni z dejavniki poklicne odločitve, s postopkom vpisa v srednje šole, s štipendijami ter viri dodatnih informacij. Organizirana je tudi predstavitev srednjih šol z dvoletnimi, triletnimi in štiriletnimi programi na temo karierne orientacije. V okviru februarskega informativnega dneva lahko obiščejo srednje šole.

Vsak devetošolec zaključuje svojo osnovnošolsko pot hkrati z zahtevnim odločanjem o izbiri najprimernejšega srednješolskega programa oz. poklica. To je odločitev, na katero vpliva veliko dejavnikov: osebnostne lastnosti, interesi posameznika, sposobnosti in zmožnosti, zdravje, ekonomske zmožnosti ..., zato je prav, da se pred odločitvijo čim bolj informira.

Informacije o poklicih in srednjih šolah se nahajajo:

pri šolski svetovalni službi,
na oglasni deski Karierna orientacija (nasproti učilnice za kemijo in biologijo v 1. nadstropju),
številnih spletnih straneh (www.mojaizbira.si, www.cpi.si, filternet.si).

Štipendiranje

Zoisove in kadrovske štipendije
Državne štipendije
Vpis v srednje šole

Pomembne spletne strani

Poklicni kažipot (informacije o poklicih in šolah)
Seznam srednjih šol, vpis, rokovnik za vpis, štipendije, itd.
Promocija poklicev (kratki opisi poklicev in predstavitveni filmi)
Opisi poklicev
RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (vpis v srednje šole)
RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (štipendije)

Razmisli o naslednjih vprašanjih

Da bi vedel, kakšne so tvoje možnosti, moraš najprej raziskati, kaj vse obstaja v tvojem okolju. Vprašaj se in razišči:

Kakšen je šolski sistem v Sloveniji?
Kakšni učni programi obstajajo pri nas? Kakšne so zahteve v vsakem od njih? Kakšne možnosti obstajajo zame, ko zaključim nek srednješolski program?
Me morda zanima tujina? Kako je z izobraževanjem v tujini?
Kakšne poklice lahko opravlja nekdo, ki zaključi določen program srednje šole?
Kako poteka običajen delovni dan človeka, ki opravlja določen poklic? Katere naloge opravlja? Katere veščine potrebuje za uspeh? Kje so največji izzivi?
Kako lahko pridem do poklica, ki me zanima? Po katerih poteh vse lahko pridem do tega, da bi opravljal določen poklic?
Kakšne so možnosti, da dobim zaposlitev na področju, ki me zanima? Kateri poklici so perspektivni? Kakšne so potrebe trga dela danes in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti?

Nekatere vsebine boš spoznal preko naših srečanj na šoli, večino informacij pa boš moral poiskati sam. Vzemi si čas, obišči ljudi, ki kaj vejo o tem, vprašaj, pobrskaj po spletu, raziskuj!

Da bi si lahko izbral primeren program srednje šole, na katerem boš zadovoljen in uspešen, moraš najprej dobro poznati samega sebe. Razmisli in razišči:

Kdo sem? Katere so moje osebnostne lastnosti?
Kaj znam? Katera področja res dobro obvladam? Kakšne so moje ocene? Katere veščine imam dobro razvite?
Kaj hočem? Katere so moje temeljne vrednote? Kaj mi je v življenju najbolj pomembno? Kaj me zanima? Kateri so moji interesi?
Česa nočem? Katere izzive in ovire lahko pričakujem v zvezi s s šolanjem in poklicem?

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:08