prva stran
SPIRIT Slovenija Ekošola Šolska shema Evropske unije Naša mala knjižnica Odprta knjiga Turizmu pomaga lastna glava eduroam
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Šolski prevozi

Prihodi in odhodi učencev

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi. Ostali koristijo brezplačen avtobusni prevoz. Učenci vstopajo in izstopajo iz avtobusa na parkirišču za šolo. Za učence vozače je organizirano varstvo, in sicer zjutraj od 7.15 ure do pričetka pouka v jedilnici šole za učence 2.-9. razreda ter po zaključenem pouku od 13.00 do 14.30 ure v jedilnici šole ali na igrišču šole za učence od 6. do 9. razreda.

Šolski prevozi

Občina je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako mora občina poskrbeti za prevoz tistih otrok, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo, torej če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med nevarne relacije. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na predlog šole.

Za učence, ki živijo v večji oddaljenosti od šole, tako na osnovi razpisa, ki ga je izvedla Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, zagotavljamo prevoze v šolo. S tem bomo učencem tudi zagotavljali določeno stopnjo varnosti na poti v šolo in domov.

Za prevoz otrok v šolo in domov skrbi Arriva.

Adobe Acrobat dokument Vozni red na relaciji Gasteraj 2022/23
Adobe Acrobat dokument Vozni red na relaciji Partinje 2022/23

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 6. 6. 2023, 12:31 | Izjava o dostopnosti