prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Finančni pogoji

Za realizacijo svojih programov pridobiva šola dohodke iz proračuna Republike Slovenije, sredstev ustanovitelja in prispevka staršev. Obvezni program, plače zaposlenih po sistematizaciji tega programa ter materialne stroške, prejema šola od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah kot ustanoviteljica naše šole pa plačuje nadstandardni program, investicijsko vzdrževanje, del materialnih stroškov, amortizacijo in prevoz učencev. Nekatere elemente iz LDN šole pa izvajamo s sredstvi, ki jih prispevajo starši, to so sredstva za izvajanje nekaterih ekskurzij, za izvedbo šole v naravi in dejavnosti ob pouku ter prispevek za prehrano.

Načrt investicijsko-vzdrževalnih del za šolsko leto 2023/2024

V okviru sredstev, s katerimi letno razpolagamo za investicijsko-vzdrževalna dela, bomo v tem šolskem letu poskusili obnoviti kabinet za TIT/LUM, v katerem bi bilo potrebno ločiti strojni del od dela za shranjevanje, prav tako pa so v učilnici TIT/LUM neprimerne mize za pouk tehnike in likovne umetnosti. Nujno bi bilo potrebno nadaljevali s pleskanjem prostorov v starem delu šole v 2. nadstropju. Obseg del bo opravljen v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Sanirati bi bilo potrebno tudi kabinet biologije in kemije, v katerem so neprimerne omare za shranjevanje nevarnih tekočin in aparatur za opravljanje eksperimentov pri naravoslovnih predmetih. Prav tako bi bilo potrebno posodobiti z ustreznimi mizami gospodinjsko učilnico.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 14:18 | Izjava o dostopnosti