prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Prostorski pogoji in opremljenost razredov

Prostorski pogoji

Za izvajanje obveznega in razširjenega programa vzgojno-izobraževalnega procesa je v šolskem poslopju na voljo enajst učilnic, dobro opremljena multimedijska učilnica, učilnica za izvajanje gospodinjstva in učilnica za tehniko in likovno s tehnično delavnico. Na voljo je devet kabinetov, primerna zbornica, knjižnica, kuhinja in jedilnica in upravni prostori.

Šport izvajamo v telovadnici.

V kuhinji pripravljajo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice za potrebe šole in vrtca. V jedilnici se lahko hkrati prehranjuje 98 učencev.

Opremljenost razredov

Razredi so opremljeni kot matične učilnice, namensko opremo imajo razredi za likovno umetnost in tehnični pouk, glasbeno umetnost in računalništvo. Učilnice so dokaj dobro opremljene z avdiovizualnimi sredstvi, v 10 učilnicah so nameščene interaktivne table, primanjkujejo nam določeni učni pripomočki in učila, ki jih bomo poskušali nabaviti v tem šolskem letu ob zadostnih finančnih pogojih.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:21