prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Šolski sklad

Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol že vrsto let deluje šolski sklad. Vanj so vključeni 4 predstavniki staršev in štirje predstavniki zavoda. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki je tudi osnova za porabo sredstev. Sredstva se v šolski sklad zbirajo iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov, dvakrat letno pa organiziramo tudi zbiralno akcijo odpadnega papirja.

Realizacijo in finančno poročilo o delovanju šolskega sklada vsako leto predstavimo na 1. skupnem roditeljskem sestanku.

V teh letih smo s skupnimi močmi:

Pomagali socialno šibkim učencem pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.
Pomagali socialno šibkim učencem, da so se udeležili šole v naravi.
Pridobili novo klavinovo za kvalitetnejše izvajanje pouka glasbe in glasbeno spremljavo na mnogih šolskih in občinskih proslavah.
Nabavili opremo za izvedbo nastopov učencev na športnih prireditvah (štartni blok).
Pridobili donacije v materialni obliki (kostumi za nastope na prireditvah).
Financiranje za inovativne raziskovalne dejavnosti (Jurčkova čebelarna).
Sofinanciranje predstave v gledališču SNG Maribor.
Obogatili zaključek šolskega leta z nastopom glasbenikov.
Razdelili knjižne nagrade učencem ob koncu šolskega leta.
Obogatili program ob tednu otroka (gostje, prevozi otrok na drugo lokacijo...).
Pokrili finančni del za različna športna in druga tekmovanja.
Financirali darila za Dedka Mraza.
Obogatili zunanjost šole z zarisom talnih iger in notranjost šole po hodnikih s talnimi nalepkami za gibanje.

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali v šolski sklad, se upravni odbor šolskega sklada iskreno zahvaljuje za uresničitev našega programa.

Da bi sodelovanje v nadstandardnih programih omogočili vsem otrokom, programe delno plačamo iz sredstev Šolskega sklada. Dodatno pa sofinanciramo udeležbo posameznikov na podlagi pisne vloge staršev ali skrbnikov. V težkih gospodarskih časih, ki smo jim priča, se število prosilcev za subvencioniranje navedenih aktivnosti povečuje, zato si še bolj prizadevamo za pridobivanje finančnih sredstev.

Če želite zaprositi za subvencijo iz šolskega sklada, izpolnite vlogo in jo oddajte šolski svetovalni službi.

Adobe Acrobat dokument Vloga

Oglejte si tudi pravila delovanja šolskega sklada.

Adobe Acrobat dokument Pravilnik

Vsekakor pa so prostovoljni prispevki še vedno zelo dobrodošli. Šolski sklad računa na vse starše, občane občine Sv. Jurij v Slovenskih Goricah in na vse ljudi dobre volje, da bomo dokazali, da smo sposobni preseči krizo vrednot, ki se vse bolj zažira v nas. Z majhnimi dejanji in majhnimi koraki smo sposobni doseči velike cilje!

Navsezadnje: Za naše otroke gre!

Sredstva lahko kadarkoli nakažete na TRR OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol, SI56 011006000036980 (sklicna številka: SI 00 103-2019, namen Donacija v šolski sklad 103–2019)

H. Jackson Brown, Jr. je v eni svojih knjižic zapisal: "Če hočeš, da se bo kdo čutil tvojega dolžnika, naredi nekaj lepega za njegovega otroka." Šolski sklad je namenjen prav temu – ne da bi se kdo čutil dolžnika – ampak da bomo s skupnimi močmi delali "nekaj lepega" za naše otroke – da jim bomo omogočili še kaj več kot samo šolo, da bomo spet znali živeti z vrednotami prijateljstva in solidarnosti, ki jih v današnjem svetu vse preveč pozabljamo in zanemarjamo. Bomo zmogli?

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 30. 11. 2023, 4:32 | Izjava o dostopnosti