prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Šolski sklad

Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol že vrsto let deluje šolski sklad. Vanj so vključeni 4 predstavniki staršev in štirje predstavniki zavoda. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki je tudi osnova za porabo sredstev. Sredstva se v šolski sklad zbirajo iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov, dvakrat letno pa organiziramo tudi zbiralno akcijo odpadnega papirja.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 18:35 | Izjava o dostopnosti