prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Zdravstveno varstvo in zdravniški pregledi

Glede na posodobljen Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni bodo v letošnjem šolskem letu sistematično pregledani vsi učenci 2., 4., 6. in 8. razreda. Vse preglede in vsa zakonska obvezna cepljenja bodo opravljali delavci Zdravstvenega doma Lenart.

Šolski zdravnik je dr. Matjaž Homšak.

Nekateri zaposleni bodo opravili predpisane zdravniške preglede na podlagi analize in zdravstvene ocene delovnih mest.

Učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda sodelujejo v projektu »Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani«. To je vseslovenska akcija, pri kateri enkrat mesečno nenapovedano preverja higieno zob zobna tehnica iz ZD Lenart. Najboljši razred je zmagovalec in prejme nagrado. Učenci 1. razreda pa bodo vključeni tudi v projekt Ura za ščetkanje.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 15. 7. 2024, 16:36 | Izjava o dostopnosti